cihat uysal

Nisan-Mayıs-Haziran 2018

  • Prof. Dr. Gürhan Fişek Doğum Gününde Anıldı
  • Çocuk Bayramında Çocuk İşçiliği Paneli
  • Çıraklık Sistemi Kimin İçin İdeal Çözüm?
  • Çocuk İşçiliği ve Eğitim
  • İş Kazalarının Çoğunluğu Kaza Geçiren İnsanların Hatasından mı Olur?
  • Yüksek Binalarda Yangın Güvenliği
  • Meslek Hastalıkları
  • Meslek Hastalıkları ve Meslek Hastalıkları Hastaneleri
  • Meslek Hastalığında Suç Ortaklığı
  • Meslek Hastalıkları ile Mücadelede Sendikaların Etkisi(zliği)
  • Hukuka “Alandan” Bakmak: İş Hukukçuları İçin Bir Yöntem Önerisi
  • Olmayan Kreş Yardımının Bitmeyen Propagandası
  • Söyleşi Erol Çatma : “Bu Benim Kendi Sınıfımın Meşru Bir Savunmasıdır”
  • Betonarme Yapıların Doğa ve Çevre Sorunları
  • İki Dakika Düşün: Tehlikeyi Tanıyalım :
    Bir Mermer Fabrikasında ST Blok (Moloz) Kesme Makinası İle Mermer Kütlesinin Kesilmesi

Dergiyi pdf formatında okumak için tıklayın.

Ekim-Kasım-Aralık 2017

  • Nusret Fişek 103 Yaşında Anma Etkinliği
  • Prof. Dr. Gürhan Fişek Ulusal Sosyal Bilimler Kongresi’nde Anıldı
  • Hedef: İşyerı̇ İşçı̇ Sağliği İş Güvenlı̇ ğı̇ Hı̇ zmetı̇ nı̇ nde Troyka Yönetimi
  • Çocuk İstismarı Nicel Durum Üzerinden Tartışılamaz
  • “2018 Çocuk İşçiliğiyle Mücadele Yılı” Yaklaşırken Resmi Mücadele Gündemi Üzerine Gözlemler
  • Saya Atölyesinde Çocuk İşçi Olmak: Zehirle İç İçe, Uykuya Hasret
  • İş Kazaları Nasıl İncelenir?
  • Risk Kontrol Adımlarının Uygulanması: Silikozis Örneği
  • İşçinin Korunması ve Psikososyal Riskler
  • Gıdanın Küreselleşmesi ve Metalaşması
  • Madenlerde Çalışma Koşulları
  • Zonguldak Kömür Havzasındaki Maden İşçilerinin Çalışma Koşulları: Kamu ve Özel Maden Ocaklarının Karşılaştırılması
  • “Mühendisi Maliyet Olarak Görürseniz İşçi Sağlığı Önlemleri Aksar”
  • İstihdam Seferberliğinin Erken Sonuçları Üzerine
  • Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) Genel Konferansı’nda Temsiliyet Krizi: ÇalIşanlarIn Temsilcisi Kim?
  • Şaşırma ve Şaşırtma Kültürü
  • İki Dakika Düşün: Tehlikeyi Tanıyalım :
    Dökümhanede, Döküm Temizleme ve Taşlama

Dergiyi pdf formatında okumak için tıklayın.

Kasım – Aralık 2015

  • Kayıp Çocukluk, İpotekli Gelecek…
  • Gençler İçin İnsana Yakışır İşin Yolunu Açmak
  • Dikkatsizlik Bir İş Kazası Nedeni midir?
  • İşyerlerinde Çukurlar ve Güvenlik
  • Toplum Hekimliğine Gönül Verenler – 21
    Türkiye’de Koruyucu Hekimliğin Mimarı : Dr. Refik Saydam
  • Kadın Söyleşileri – 4 / Emeğin Görünmeyen Yüzü : Eğitim Emekçisi Kadınlar
  • Dünden Bugüne Aile, Kent ve Nüfus
  • Yapılarda Yaşanan Sorunlar
  • Prof.Dr. H.Nusret Fişek 101 Yaşında Anma Yazıları
    Sağlık Nerede ?
    Barış Nerede ?
    Çözüm Ellerimizde
  • Çağdaş Sanatlar Merkezi’nde Buluştuk
  • Çocuğun İnsan Hakları Ödülü 2015 Nesin Vakfı’nın Oldu
  • İki Dakika Düşün: Tehlikeyi Tanıyalım :
    Selülozik Tiner İle Bronzdan Yapılmış Eşyanın Temizlenmesi

Dergiyi pdf formatında okumak için tıklayın.

Eylül – Ekim 2015

  • Bir Barış Çağrısı : “Damdan Düşen Halden Bilir”
  • Geleceğin Hayalini Yeniden Kur
  • Çocuk Emeğinin Coğrafya Atlası 2015
  • Yapılar ve Çevremiz
  • Tarım İşçilerinin Yol Kazaları ile Kötü Yaşam Koşulları: Böyle Gelmiş Böyle Gitmez
  • Elektrik: Kuşlar Ölmezdi, Yangın Olmazdı!
  • Avrupa İş Sağlığı ve Güvenliği Ajansı, 2014 Yıllık Raporu
  • Toplum Hekimliğine Gönül Verenler – 20
    Ord. Prof. Albert Eckstein : Çocukların Peşinde Anadolu
  • İki Dakika Düşün: Tehlikeyi Tanıyalım :
    Tesis Montajı İşinde İskele Kurulumu

Dergiyi pdf formatında okumak için tıklayın.

Ocak – Şubat 2015

  • Eğitimin Zulmü Altındaki Çocuklar…
  • Toplum Hekimliğine Gönül Verenler-17:
    Zonguldak Gerçekleri Sabire ve Hulusi Dosdoğru
  • İşyeri Yatay Kayar Kapıları, Yürüyüş Yolları ve İş Güvenliği
  • Az Zamanda Çok İşler Yaptı:
    Laik Hukukun Mimarı Mahmut Esat Bozkurt
  • Sağlıklı Yaşam Arayışı
  • O Bizlerden Biri: “Unutulmuş Kurtarıcı” Philipp Schwartz (1894-1978)
  • İş Sağlığında Dört Yönetmelik ve İşyerinde Doktor
  • İş Hukuku
  • İki Dakika Düşün: Tehlikeyi Tanıyalım:
    Çekilebilir Makaslı Platform’da Çalışma

Dergiyi pdf formatında okumak için tıklayın.

Eylül – Ekim 2010

­

  • Çocuk, Şiddet, İnsan Kaçakçılığı?
  • Fabrikalarda ve İnşaatlarda Grup Halinde Beslenme
  • Rusya’da İş Güvenliğil
  • ‘Dünya’ Gıda Güvenliği Zirvesi
  • Avrupa İş Sağlığı ve Güvenliği Ajansı 2009 Yılı Raporunun Kısa Özeti
  • Yöntem Bildirimi Nedir?
  • Sağlıkta Dönüşüm Projesi’ne Sermaye Desteği : TÜSİAD
  • Çalışan Kız Karikatürleri
  • Pes Etmemek
  • 2007 Türkiye Gençlerde Cinsel Sağlık ve Üreme Sağlığı Araştırması
  • İki Dakika Düşün: Tehlikeyi Tanıyalım
  • Çöp Toplama Aracı, Temizlik Görevlilerini Bir Sonraki Çöp Toplama Yerine Götürmektedir

Dergiyi pdf formatında okumak için tıklayın.

Mart – Nisan 2009

­

  • Dünya Nereye Gidiyor? Kız Çocuklarının Çilesi
  • Çocuk Emeği Konusunda Yeni Açılımlar
  • İş Öncesi İş Güvenliği Söyleşileri
  • Yapım Yöntemi Bilgisi
  • İnişli Çıkışlı Bir Yol: İşçiler İçin Sağlık Güvenlik
  • Türkiye’de Sağlıkta Eşitsizlikler
  • Yoksulluk ve Verem
  • Neden Toplum Hekimliği Değil?
  • Türkiye’de Genel Sağlık Sigortası Uygulaması: İlk Gözlemler
  • Sağlıkta Ticarileşmenin İki Hedefi: Sağlık Ocakları ve İşyeri Hekimlikleri
  • Chopin, Felsefe, Edebiyat
  • İki Dakika Düşün: Tehlikeyi Tanıyalım : Boru ve Çelik Konstrüksiyon Montajı

Dergiyi pdf formatında okumak için tıklayın.

Kasım – Aralık 2008

­

  • En Pahalı Yatak Çarşafları: Mısır’da Bir Çocuk Emeği Trajedisi
  • Yurttaşları Mengeneden Kurtarmak
  • İş Sağlığı Güvenliği Haberleri
  • Bakım ve Onarımda Yüklenici Personelinin Güvenliği
  • Yapıda İnsan, Ölçü ve Neufert
  • Tek Kapılı Belediye
  • Bitpazarı Manzarası
  • İzindeyiz
  • Savaşın Çevre Üzerindeki Etkilerinin Değerlendirilmesi
  • Bir İnsan Hakkı Olarak Su Hakkı
  • 2006’da Çevre Kanunu’nda Ne Değişti?
  • İki Dakika Düşün: Tehlikeyi Tanıyalım
    Çuvalların Taşıyıcıya Verilmesi

Dergiyi pdf formatında okumak için tıklayın.

Eylül – Ekim 2008

­

  • Çalışma Ortamı Dergisi’nin 1. Yılı
  • Çalışan Çocuklara Vefa Borcu
  • Neden Fişek?
  • Sosyal Politika Disiplinine İlişkin Güncel Tartışmalar ve Çalışma Ortamı’nın 100. Sayısının Anlamı
  • Süreli Yayıncılıkta 100 Sayısının Önemi
  • Kendini Geliştirme ve İfade Etme Ortamı     (Mustafa Taşyürek ile Söyleşi)
  • Sözcük Savurganı Olmamak        (Erdoğan Bozbay ile Akasya Kansu’nun Söyleşisi)
  • Hedefimiz Kendimizi ve Çevremizi Geliştirip En İyiye Ulaşmaktı       (Yasemin Günay Balcı ile Söyleşi)
  • Paylaşılabilir ve Sürdürülebilir Kılmak Emek İster        (Cihat Uysal ile Can Umut Çiner’in Söyleşisi)
  • Ben Bir Çocuk Dostuyum
  • Karanlığın Kaybolan Çocukları (Şiir)
  • “Çalışma Ortamım”dan, “Çalışma Ortamı”na
  • Çalışma Ortamı – 100. Sayı

Dergiyi pdf formatında okumak için tıklayın.

Temmuz – Ağustos 2008

  • 12 Haziran Dünya Çocuk İşçiliğiyle Mücadele Günü: Bu Yılın Vurgusu Eğitim
  • Küçük İşyerleri Ortak İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu!
  • Sincan Organize Sanayi Bölgesi’nde Ortak İş Sağlığı Güvenliği Kurulu Toplandı
  • Gürültü Yönetmeliği: Yeni Açılımlar ve Yeni Limitler
  • Hazır Beton Taşıyıcıları İçin Çevreci Bir Çözüm Önerisi
  • Mutluluk Arayışları ve Anı Yaşama Yaklaşımı
  • Veteriner Halk Sağlığı ve Zoonozlar
  • Büyük Beş Kişilik Özellikleri ve Mesleki Eğilim Boyutları
  • “Dinleyici”den “Seyirci”ye Bir Konserin Düşündürdükleri
  • Benden Selâm Söyle Anadolu’ya
  • Türkiye’de İş Kazası İstatistikleri: Onunla da Olmuyor, Onsuz da Olmuyor
  • Güvenlik Kültürü: “Akacak Kan Damarda Durmaz…!”
  • İki Dakika Düşün: Tehlikeyi Tanıyalım
    Kaynak İşlerinde Kullanılan Robotun Kontrol ve Onarımı

    Dergiyi pdf formatında okumak için tıklayın.

Arşivler