Çocuk Bayramında Çocuk İşçiliği Paneli

 

Fişek Enstitüsü Çalışan Çocuklar Bilim ve Eylem Merkezi Vakfı ve Mülkiyeliler Birliği, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında Türkiye’de çocuk işçiliği sorununun ele alındığı bir etkinlik düzenledi. Etkinlik kapsamında Mülkiyeliler Birliği’nde çalışan çocuklarla ilgili fotoğraf sergisi açıldı ve Çocuk İşçiliği ile Mücadele Yılında Türkiye’de Çocuk Emeği başlıklı bir panel gerçekleştirildi. Panelde Prof. Dr. Kuvvet Lordoğlu ve Dr. Taner Akpınar çocuk işçiliğinin farklı boyutlarına ilişkin sunuşlar yaptılar.

Aynı zamanda Fişek Enstitüsü gönüllüsü olan Dr. Taner Akpınar sunuşunda Türkiye’deki çıraklık sisteminin tarihsel gelişimini ve güncel durumunu değerlendirdi. İlk olarak 1977’de yürürlüğe giren ‘Çıraklık Eğitimi Yasası’nın içerik olarak bir iş yasası niteliğinde olduğunu vurgulayanAkpınar, çıraklık eğitimi adı altında çocuklardan küçük işletmelerin kullanımına hazır bir emek havuzu oluşturulduğunu ve devletin ‘çıraklık eğitimi’ adı altında yoksul çocukların işçilik sürecini başlattığını söyledi. 1986 yılında yapılan yeni yasanın da bundan farklı olmadığına dikkat çekti.

Suriyeli çocuklarla ilgili Mardin, Urfa ve İstanbul’da yaptığı bir alan araştırmasının bulgularını paylaştı. Lordoğlu, Suriyeli çocukların son derece ağır koşullarda, düşük ücretlerle, uzun sürelerle çalıştırıldığını, ayrıca işveren tarafından şiddet, hakaret, kötü muameleye maruz kaldıklarını belirtti.

Tags: ,

Arşivler