Yazım Kuralları

ÇALIŞMA ORTAMI DERGİSİ’NE KATKIDA BULUNACAKLARIN DİKKATİNE

I. GİRİŞ

Çalışma Ortamı Dergisi, 1992 yılından beri iki ayda bir düzenli olarak yayımlanmaktadır. Dergi, Kasım 2003 (No.71) tarihinden bu yana hakemli dergi konumundadır.

II. İLKELER

1. Yazılar konu olarak, Fişek Enstitüsü Çalışan Çocuklar Vakfı’nın ilgi alanları içerisine girmelidir.

2. Yazılar özgün olmalı ve yalnızca aktarmacılıkla yetinilmemelidir. Katkı getiren ve ufuk açan özellikler taşımalıdır. Daha önce başka bir yerde yayınlanmamış olmalıdır

3. Kullanılan dil ve söylem birçok meslekten insanın anlayabileceği biçimde olmalıdır. Arapça farsça ve diğer yabancı dillerdeki sözcüklerden kaçınılmalı ve duru bir Türkçe ile yazılmış olmalıdır.

5. Yazılar, eğer olabiliyorsa fotoğraf ile desteklenmelidir.

6. Dergiye verilen yazılar Yayın Kurulu’nun değerlendirmesinden sonra, hakem veya hakemlerin olumlu inceleme raporu sonucunda yayımlanır. Hakem veya hakemler inceleme raporları doğrultusunda yazardan düzeltme talep edebilir.

III. KURALLAR

1. Makaleler en fazla 1600 sözcük olmalı ve uzunluğu 4 sayfayı aşmamalıdır.

2. Metinde Times New Roman yazı tipi, 12 punto ve 1,5 satır aralığı, paragraflardan sonra boşluk 6nk kullanılmalıdır.

3. Atıf Kuralları:

  • Metin içindeki her atıf mutlaka kaynakçada, yazarların soyadlarına göre alfabetik olarak sıralanarak, yer almalıdır.
  • Metin içindeki atıflar ayraç içinde (yazarın/yazarların soyadı, basım yılı: ilgili sayfa numarası) izleyerek verilmelidir.
  • Kaynakça metnin sonunda soyadı sırasına göre yazılmalıdır. Bazı kaynak türlerine göre kaynak gösterme biçimleri aşağıda örneklenmiştir.

Kitap

Makal, Ahmet (1999), Türkiye’de Tek Partili Dönemde Çalışma İlişkileri: 1920-1946, İmge Yayınevi, Ankara.

Dergide Makale

Fişek, A. Gürhan (2007), “Sosyal Politikayı Böl ve Yönet”, Çalışma Ortamı, Sayı: 95, Kasım-Aralık, s. 4-5.

Derleme Kitap

Çiner, Can Umut (2007) “Çalışma Yönetiminin Dönüşümü: İstihdam Hizmetlerinin Dönüşümü” Güncel Sosyal Politika Tartışmaları, Der: Berrin Ceylan-Ataman, A.Ü. SBF Yayın No: 595, Ankara Üniversitesi Basımevi, Ankara, s.259-285.

Gazete

Hürriyet, 25 Ocak 2005.

Elektronik Ortamdan Yapılan Yollamalar

Fişek, A. Gürhan, “İş Sağlığı ve Güvenliğinde Kurumsal İşbirliği” (10.06.2007)

IV. Yazar, yazıya ek olarak özgeçmişini de göndermelidir.

V. İLETİŞİM ADRESİ

Fişek Enstitüsü Çalışan Çocuklar Bilim ve Eylem Merkezi Vakfı
Selanik Cad. 52/4 Kızılay-Ankara
Tel: 0 312 419 78 11

Faks: 0 312 425 28 01

E-posta: calismaortami@fisek.org.tr

Arşivler