Ocak Şubat Mart 2022

Prof. Dr. Nusret H. Fişek : Bir Önderin Seyir Defteri

Prof. Dr. Nusret Fişek Önderlik Etmeye Devam Ediyor

Sosyalleştirmenin Eşitsizlikleri Giderecek Şekilde Doğudan Başlatılması Önemli Bir Miras

Gerçek Korucu Hekimliği Önceleyen Birinci Basamağı Kurmak İçin
Hep Beraber Mücadele Edelim

Covid-19 Aşılamasında Türkiye’de Eşitsizlikler

Sağlıkta Eşitsizlikler ve Covid-19

Hakları Tutuklu Çocuklar

İş Kazalarının Önlenmesi İçin İşverenin Alacağı Tedbirlerin Sınırı Nedir?

Çocuk İşçiliği ile Mücadelede “Sürdürülebilirlik” Çıkmazı

Pandemi Ortamında Türkiye Sağlık Sistemi

Pandemi Döneminde Artan Çocuk İşçiliği

Çocuklara Miras Yoksulluk Olmasın

Eğitimle Değil, Sorunlarla Yüz Yüzeyiz

Dijital Bağımlılık Farkındalığına Dair

Bir Öğrenci Gözünden Eğitimde Fırsat Eşitliği

Depo Girişi Sundurma Altında Spiral Taşla Demir Profilin Kesilmesi

 

PDF olarak okumak için tıklayınız…

 

Temmuz – Ağustos – Eylül 2021

 • Prof. Dr. Gürhan Fişek Sosyal Politika Makale Ödülü ve Katılım Koşulları
 • Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın Eylem Planları: İş Sağlığı Güvenliğinde Verilen “Söz”ler ve “Eylem”sizlik
 • Tarım İşçilerini Taşıyan Araçların Devrilmesinin Politik Ekonomisi
 • Türkiye’de Çocuk Emeği Çalışmaları Üzerine Eleştirel Notlar
 • Çalışan Çocukların Sesini Dinlemek? Çalışan Çocuklar Hareketi
 • İş Kazalarının Altında Yatan Nedenler ?
 • Covid-19 Sınavını Geçemeyen İngiltere Sağlık Sistemine İlişkin Değerlendirmeler
 • Ulusal Genç İstihdam Stratejisi Üzerine Birkaç Söz
 • Halk Sağlığı Önderi Prof. Dr. Nusret Fişek’i Anıyoruz
 • Çocuk Haklarına Yönelik Güncel Yargı Kararları Derlemesine İlişkin Kısa Bir Değerlendirme
 • Tipi Bir Merdivenin En Üst Basamağına Çıkarak Bakım ve Onarım Yapılması

 

PDF olarak okumak için tıklayınız.

Nisan – Mayıs – Haziran 2021

 • Çalışan Çocukların Kararan Geleceği
 • Ben, Neden Buradayım?
 • Tarım Sektöründe Çocuklar ve Çocuk İşçiliği ile Mücadele
 • Yoksul Hanelerde Hayatta Kalma Stratejisi: Balıkçılık Sektöründe Çocuk Emeği
 • Çalışan Çocuklar Okuyan Yaşıtlarından Daha Kısa
 • 12 Yaşındaki Çocuklar 12 Saat Çalışıyorlar
 • Tüm Kazaların Bir Nedeni ve Sonucu Vardır!
 • Otomasyon ve İşin Geleceği Tartışmaları
 • Covid-19 Salgını Sürecinde Kadına Yönelik Şiddet
 • Öykülerle Çocuk İşçiliği Sorunu: “Borçlu Olduklarımız”
 • Çocuk Emeği Atölyesi Gerçekleştirildi
 • Tıbbi Gaz Tüplerinin Araçtan Sağlık Tesisi Depolama Alanına İndirilmesi

PDF olarak okumak için tıklayınız.

Ocak – Şubat – Mart 2021

 • Fişek Enstitüsü Vakfı Öykü Yarışması Sonuçları
 • Çocuğun İnsan Hakları Ödülü Sahipleri Belli Oldu
 • Prof. Dr. Gürhan Fı̇şek Sosyal Polı̇̇ka Makale Yarışması
 • Sağlık Nerede? 
 • İşin Yapıldığı Yere Gidiş Geliş Sırasında Olan İş Kazaları
 • Meslek Hastalıklarının Tanılanmasında Gelinen Nokta
 • Tersanelerde Meydana Gelen İş Kazası İstatistiklerine Dair Bir Okuma: Güvencesizlik, Ağır Çalışma Koşulları ve Artan İş Kazaları
 • Covid-19 Stajyerlere Uğramaz mı?
 • İş Kazaları İşçinin Kabahati mi?
 • Kent Yoksulluğunun Eğitime Yansımalarına Yönelik Bir Müdahale Çalışması
 • Covid-19 Pandemisinde ABD Sağlık Sistemini Farklı Kılan Ne?
 • Sanayi Devrimi’nden 21. Yüzyıla Değişmeyen Gerçek: Çocuk İşçiliği
 • Covid-19 Salgınının Çocuk İşçiliğine Olası Etkileri
 • Türkiye’de Covid-19 Döneminde Genç İşsizliğinin Gerçek Boyutları
 • Sermayenin Yeni Hafif Piyadeleri: ‘Kaçak’ Göçmen İşçiler
 • Sağlık Meslek Öğrencileri Prof. Dr. Nusret Fişek’i Andı
 • Dok’unuş
 • Cumhuriyet’in Anıt Kurumları Dizisi Kitaplarımız
 • Siz de Çocuk Dostu’muz musunuz?
 • Sokak Köşesindeki Beton Direğin Kamyon Üstü Vinç Yardımı İle Yerinden Sökülmesi

Dergiyi PDF olarak okumak için tıklayınız…

Ekim – Kasım – Aralık 2020

 • Prof. Dr. Gürhan Fişek Sosyal Politika Makale Ödülü ve Katılım Koşulları
 • Öykü Yarışması Duyurusu
 • Çocuk Emeği Atölyesi – 2021 (Çevirimiçi Yürütülecektir)
 • Aklımız Nerede?
 • Yalıtımlı Cam Ünitelerinin Üretimi: İşçinin Dişini Döker mi?
 • İş Kazaları ve Meslek Hastalıklarında Birinci Basamak Hekimlerinin Rol ve Sorumlulukları
 • Şehir Hastaneleri Kamulaştırılmalıdır!
 • Güncel TÜİK Verileri Işığında Türkiye’de Kadın İstihdamı ve İşsizliği
 • Covid-19 Sürecinde Çalışma Hayatı
 • Çocuklar İçin Adalet!
 • Tütün Tarlasında Çocuk Olmak
 • Demir Parmaklıklar Arkasındaki Çocuklar
 • Kimlerin Mutluluğuna Ömrümüzü Adıyoruz?
 • Yoksulluğun Dışında Tutularak Tartışılan Çocuk İşçiliği
 • Çelik Sac Ruloların Mobil Liman Vinci İle Gemiden TIR’lara Yüklenmesi

Dergiyi PDF olarak okumak için tıklayınız…

Temmuz – Ağustos – Eylül 2020

 • Prof. Dr. Gürhan Fişek Sosyal Politika Makale Ödülü ve Katılım Koşulları
 • Sosyal Hizmet ve Sosyal Yardımların Sosyal Politika Araçları İçerisindeki Yeri – “Genel”i “Yerel”e İndirmek
 • Covid-19 Sürecinde Çocuk İşçilerin Ne Halde Olduğuna Dair İki Araştırma
 • IPEC’ten Bugüne: Türkiye’de Çocuk Emeğine Dair Politika Belgeleri Üzerine
 • Pandemi Koşullarında Uluslararası Örgütlerin Gündeminde Çocuk İşçiler: ILO ve UNICEF Örneği
 • 21. Yüzyılda Sendikacılık Hareketi: Geldiysen Üç Kere Vur!
 • Çocuk ve Genç İşçilerin İş Kazası “Olası Kast” Kapsamına Girer mi?
 • Doç. Dr. Osman Elmek: Sağlık Yerine Ekonominin Öncelenmesi Salgının Kontrol Altına Alınamayan Bir Boyuta Ulaşmasına Neden Oldu
 • Küresel Sendikal Haklar Raporu: Türkiye, İşçiler İçin En Kötü 10 Ülke Arasında
 • Türkiye’de Kadın ve Erkekler Arasındaki Ücret Farkı Yüzde 15,6
 • Bir Tartışma Çağrısı Olarak “Pedagojik Tahakküm”
 • Halk Sağlığı Önderi Prof. Dr. Nusret H. Fişek 106 Yaşında
 • Elektrik Ark Kaynağı Yapılması

Dergiyi pdf olarak okumak için tıklayınız. 

Nisan – Mayıs – Haziran 2020

Dergiyi pdf olarak okumak için tıklayınız.

Arşivler