Prof. Dr. Gürhan Fişek Ulusal Sosyal Bilimler Kongresi’nde Anıldı

Prof. Dr. Gürhan Fişek, Ulusal Sosyal Bilimler Kongresi’nde adına düzenlenen
oturumlarla anıldı. Türk Sosyal Bilimciler Derneği tarafından bu yıl 15’incisi
düzenlenen kongrede Prof. Dr. Gürhan Fişek anısına iki oturum yer aldı.
Ulusal Sosyal Bilimler Kongresi’nin artık geleneksel hale gelen özel emek
oturumu, bu yıl Prof. Dr. Gürhan Fişek anısına düzenlendi. İki bölümlü emek
oturumunun “Türkiye Emek Tarihinden Kesitler” başlıklı ilk bölümünde Prof. Dr.
Ahmet Makal, Doç. Dr. Aziz Çelik ve Birleşik Metal-İş Sendikası Uzmanı Can Şafak
bildirilerini sundular. Oturumun “Türkiye’de Emeğin Güncel Sorunları” başlıklı
ikinci bölümünde ise Prof. Dr. Kuvvet Lordoğlu, Yrd. Doç. Dr. Mustafa Arslan,
Doç. Dr. Gaye Burcu Yıldız, Dr. Murat Özveri ve Yrd. Doç. Dr. Taner Akpınar göç,
meslek hastalıkları, işsizlik gibi işçi sınıfının güncel sorunlarını ele aldılar.
Kongre’de Prof. Dr. Gürhan Fişek anısına bir başka oturum da Fişek’in öğrencileri
tarafından düzenlendi. “Gürhan Fişek’in İzinde: Yaşama Verilen Değerin Bileşik
Göstergesi Olarak İş Sağlığı ve Güvenliği” başlıklı oturumda Yrd. Doç. Dr. Umur
Aşkın, Yrd. Doç. D.r. Özlem Aşkın, Doç. Dr. SebihaKablay, Dr. EmiraliKaradoğan,
Dr. Nail Dertli, Doç. Dr. GülbiyeYenimahalleli, Ar. Gör. Jebağı Canberk Aydın
tebliğlerini sundu. Oturumda Prof. Dr. Gürhan Fişek tarafından geliştirilen insana
verilen değerin bileşik göstergesinin bileşenleri (gelir düzeyi, çalışma hakkı,
bilme hakkı, hak arama özgürlüğü, güvence, sağlık) kapsamında Türkiye’de işçi
sağlığı ve güvenliği konusu ele alındı.
(Tablo ve görsellere PDF üzerinden ulaşabilirsiniz.)

Tags: , ,

Arşivler