Nusret Fişek 103 Yaşında Anma Etkinliği

Halk sağlığı alanındaki çalışmalarıyla Türkiye’de ilklere imza atan Prof. Dr. Nusret Fişek,
Hacettepe Üniversitesi’nde düzenlenen törenle anıldı.
Türk Tabipleri Birliği eski başkanlarından, halk sağlığı önderi Prof. Dr. Nusret Fişek,
doğumunun 103. ve ölümünün 27. yılında anıldı. Anma etkinliği bu yıl Hacettepe Üniversitesi
Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı, Türk Tabipleri Birliği ve Halk Sağlığı Uzmanları Derneği
tarafından düzenlendi. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi’ndeki etkinliğine Prof. Dr. Nusret
Fişek ailesi, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi öğretim üyeleri, TTB, ATO ve Halk Sağlığı
Uzmanları Derneği’nin yönetici ve temsilcilerinin yanı sıra çok sayıda hekim ve öğrenci katıldı.
Fişek’in Çalışmaları Bugün İçin de Yol Gösterici
Etkinliğin açılış konuşmasını gerçekleştiren TTB Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Raşit Tükel
konuşmasında, Prof. Dr. Nusret Fişek’in tüm yaşamı boyunca sağlıklı yaşamanın bir insan
hakkı olduğunu savunduğunu, tüm bilimsel çalışmalarını ve eylemlerini herkesin nitelikli
sağlık hizmetine ulaşması hedefine yönelttiğini söyledi. Fişek’in halk sağlığı alanında olduğu
kadar nüfus bilim alanında da çok önemli çalışmaları bulunduğuna dikkat çeken Tükel,
Fişek’in 1961 yılında kabul edilen Sağlık Hizmetlerinin Sosyalleştirilmesi Hakkında Kanun’un
da mimarı olduğunu hatırlattı. Tükel konuşmasında, Fişek’in insan hakları alanında yaptığı
çalışmaların hâlâ yol gösterici olduğunu vurguladı.
Nusret Fişek Halk Sağlığı Ödülleri
Etkinlik kapsamında Türk Tabipler Birliği Halk Sağlığı Kolu’nca verilen Nusret Fişek Halk Sağlığı
Hizmet Ödülleri Töreni de gerçekleştirildi. 26 yılı geride bırakan Nusret Fişek Halk Sağlığı
Ödülü bu yıl iki kişiye verildi. Prof. Dr. Feride Aksu Tanık ve Prof. Dr. Çağatay Güler ödülün
sahipleri oldular. Tanık ve Güler’e ödülleri TTB Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Raşit Tükel
tarafından sunuldu.
Üniversitenin Toplumsal Sorumluluğu Konferansı
Anma etkinliği kapsamında “Üniversitenin Toplumsal Sorumluluğu” konulu bir konferans da
gerçekleştirildi. Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü Öğretim Üyesi
Prof. Dr. Harun Tepe’nin konuşmacı olduğu konferansta tarihsel ve güncel boyutları ile
üniversite, bilim, iktidar ilişkisi ve bilim insanının toplumsal sorumluluğu ele alındı.
(Tablo ve görseller PDF üzerinden ulaşabilirsiniz.)

Tags: , , ,

Arşivler