İKİ DAKİKA DÜŞÜN: Tehlikeyi Tanıyalım: Tesis Montajı İşinde İskele Kurulumu

Durum: İki iskele kurulum elemanı, bir tesis montaj işlemlerinde kullanılmak amacıyla iskele kurmaktadır. İşçilerin bu çalışmalar sırasında karşılaşabileceği tehlikeleri tanımlayabilir misiniz?
Neler Olabilir?
1.İskele Kurulum Eleman(lar)ı iskele kurma, iskeleye çıkıp-inme sırasında (işe başlamadan önce, çalışma alanına çıkmak ve inmek için uygun merdiven vb. kullanmadıkları, emniyet kemerlerini bağlayacakları ankraj noktalarını/yerlerini belirlemedikleri, emniyet kemerlerini kurulum esnasında – uygun- kullanmadıkları için) yüksekten düşerek –çok ciddi şekilde- yaralanabilir(ler).
2. Çalışma platformları ve korkulukların montajı sırasında düşebilecek malzeme iskele çevresinde veya altında bulunan, iskelenin altından geçen diğer çalışanların –ağır-yaralanmasına neden olabilir.
3. İskele Kurulum Eleman(lar)ı güvenlik gözlüğü kullanmadıkları için göz yaralanması olabilir.
4. İskele kurulumu sırasında, tehlikeli bölgenin etrafı çevrilmediği ve emniyet gözcüsü görevlendirilmediği için, alana ilgisiz kişiler girebilir.
Ne yapılmalı?
1.İskele Kurulum Elemanı – ulusal meslek standardı (RG: 03.11.2011, sayı: 28104 (Mükerrer) ve Meslekî Yeterlilik Kurumu Meslekî Yeterlilik Belgesi zorunluluğu tebliğine (RG: 25.05. 2015, Sayı: 29366) göre sertifika nitelikli kişiler ya da diploma sahibi olmalıdır.
2.Çalışanların; İşe Giriş veya Periyodik Muayene Formu” na uygun sağlık raporuna sahip olması gerekir. Raporda tehlikeli ve çok tehlikeli işlerde çalışabilirin yanı sıra yüksekte çalışabilir ibaresi olmalıdır.
3. Çalışacakları alandaki risk – faktörleri ve çevre güvenliği hakkında bilgi verilmeli ve güvenli iş izin formu doldurulmalıdır.
4. Baret, iş güvenliği ayakkabısı, – iş elbisesine ilave olarak de kullandırılmalı ve güvenlik gözlüğü de kullandırılmalı ve emniyet kemerleri uygun ankraj emniyet noktalarına taktırılmalıdır.
5.Çalışma alanında ilgisiz kişilerin bulunmamasına dikkat edilmelidir. Çalışma alanı bölme bandı ile ayrılmalı ve uygun işaretlemeler yapılarak güvenliğin sağlanması için emniyet gözcüsü için görevlendirilmelidir.
6. İletişim araçları ve acil durumlarda iletişime geçecek kişi ve kişilerin iletişim bilgileri sahada bulundurulmalıdır.
7.Çalışma alanının temiz ve düzenli tutulmasını sağlanmalıdır.
8.İskele uyarı levhaları (iskelenin durumuna göre kırmızı, sarı, yeşil) asılmalı ve iskelenin topraklanması yapılmalıdır.
9. İskelenin üst korkuluğu (çalışma alanı seviyesinden 100 cm yükseğe), orta korkuluk (47 cm yükseğe) ve süpürgelikleri (topuklukları) (eni en az 15 cm olan tahta vb.) yerleştirilmelidir. İskeleye çıkmak ve inmek için merdiven olmalıdır.

* Kim. Müh., İş Sağlığı+İşletme Yönetimi Bilim Uzmanı Çalışma Bakanlığı Eski İş Güvenliği Müfettişi (1978-1985) İş Güvenliği Uzmanı (A Sınıfı Sertifikalı) Fişek Enstitüsü Çalışan Çocuklar Bilim ve Eylem Merkezi Vakfı Denetim Kurulu Üyesi
(Tablo ve görsellere PDF üzerinden ulaşabilirsiniz.)

Tags: , , ,

Arşivler