İKİ DAKİKA DÜŞÜN Tehlikeyi Tanıyalım Selülozik Tiner İle Bronzdan Yapılmış Eşyanın Temizlenmesi

 

Durum: İşçi polisaj (parlaklık verme) işlemi yapılmış, boru şeklinde, bronzdan bir eşyanın vernikleme öncesi, kağıt ağız maskesi ve iş eldiveni kullanarak, fırça ile temizliğini yapmaktadır.

İşçilerin bu çalışmalar sırasında karşılaşabileceği tehlikeleri tanımlayabilir misiniz ?

Neler Olabilir?

 1. İşçi özellikle solunum yolu ile selülozik tinerin buharlarına maruz (sunuk) kalabilir. [Selülozik tiner ;%74-78 Metil Benzen, % 19-21 Dimetil keton, %3,5 – 4,52-butoxyethanol içermektedir.]
 2. Kimyasallara dayanıklı eldiven kullanılmaması durumunda tiner cilt yolu ile emilerek vücuda girebilir.
 3. Zararlı ve kolay alevlenebilir bir madde olan selülozik tiner (soba borusundan düşecek bir kıvılcım, statik elektrik, yakındaki elektrik panosu, sigara gibi bir tutuşturma kaynağı ile) çok kolay yanabilir, boşaltılan tiner kapları patlayabilir.
 4. Selülozik tinerin buharları havadan ağırdır ve tabana yayılabilir. Buharlar hava ile patlayıcı karışımlar oluşturabilir

Ne yapılmalı?

 1. Çalışma yapılan yerin yakınında (yaklaşık 11 m’lik küresel mesafe içinde) kıvılcım çıkartan, açık alevli işlemler yapılmamalı, soba yakılmamalı, soba borusu –kesinlikle- bu işlemin yapıldığı yerin üzerinden geçirilmemelidir.
 2. Çalışılan bölgede günlük gereksinimden daha fazla selülozik tiner bulundrulmamalı, boşalan selülozik tiner kapları –günü birik – ortamdan uzaklaştırılmalı ve güvenli geçici depolama yerine götürülmelidir.
 3. Çalışanlara selülozik tinerin Malzeme Güvenlik Bilgi Formu’ndan da yararlanarak olası tehlikeler, riskleri ve alınabilecek güvenlik ve sağlık önlemleri konusunda iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri verilmelidir.
 4. İşlemin / çalışmanın yapıldığı yerde egzost havalandırm sı ve genel havalandırma yapılmalıdır.
 5. Çalışma ortamında ve soluk düzeyinde; MGBF/MSDS’inde belirtilen: metilbenzene, 2-butoxyethanol ve Dimetilketon gibi kimyasal maddelerin konsantrasyon ölçümü yapılmalı, müsade edilen azami miktarı (TWA, STEL) ölçülmelidir.
 6. İşçiler selülozik tiner buhar ve mistlerine karşı kullanılabileceği onaylanmış solunum yolları koruyucusu (maske) kullanmalıdır.
 7. Antifog (buhar önleyici) koruyucu gözlük kullanılmalıdır.
 8. Doğal iplikten veya yüksek ısıya dayanıklı sentetik iplikten yapılmış antistatik giysi giyilmelidir.
 9. Fırça yardımı ile temizlik yapılırken nitril, neoprene veya latex lastik eldiven kullanılmalıdır.
 10. Alkole dayanıklı köpük, CO2 , kuru kimyasal toz , kum ve toprak sadece küçük yangınlarda kullanılabilir.
 11. Çalışanlar uygun sağlık gözetimine tabi tutulmalıdır.

* Kim. Müh., İş Sağlığı+İşletme Yönetimi Bilim Uzmanı Çalışma Bakanlığı Eski İş Güvenliği Müfettişi (1978-1985) İş Güvenliği Uzmanı (A Sınıfı Sertifikalı) Fişek Enstitüsü Çalışan Çocuklar Bilim ve Eylem Merkezi Vakfı Denetim Kurulu Üyesi

(Tablo ve görsellere PDF üzerinden ulaşabilirsiniz.)

Tags: ,

Arşivler