leyla üstel

Kasım – Aralık 2016

Dergiyi pdf formatında okumak için tıklayın.

Eylül – Ekim 2008

­

Dergiyi pdf formatında okumak için tıklayın.

Eylül-Ekim 1999

 • Çelişki: Ne Zaman Çocuk, Ne Zaman Değil, Belli Değil…
 • İş Güvenliği Sorumluluğu
 • Sosyal Güvenlik Yasa Tasarısı Çözüm Getiriyor mu?
 • Zaman Tünelinde Kaybolmayan Bilimsel Doğruların Anımsatılması
 • Depremin Şok Dalgaları
 • 46. Saniye
 • Önceden Bilmek
 • Depremin Acil Durum Prosedürü
 • Neden İnternet?
 • En Kötü Biçimlerdeki Çocuk İşçiliğin Yasaklanması ve Ortadan Kaldırılmasına İlişkin ILO Acil Eylem Sözleşme ve Tavsiye Kararı

Dergiyi pdf formatında okumak için tıklayın

Mart-Haziran 1997

 • Çalışan Çocuklara Vakıf Türü Örgütlenme
 • Stirene Maruz İşçilerde Kromozomal Hasarların Araştırılması
 • Akıllı İlacın Akıllı Tüketicisi
 • Çevresel Risk Yönetimi
 • KOBI’lerde İşçi Sağlığı Sorunları
 • Amsterdam Çocuk Işçilik Konferansı
 • Sağlık Yasa Tasarılarının Eleştirisi

Dergiyi pdf formatında okumak için tıklayın

Mart-Nisan 1995

 • Hedef: Sağlık Meslek Birlikleri Dayanışma Kurulu (Doç. Dr. A. Gürhan Fişek)
 • Toplum Örgütlerinden:
 • Kadın Dayanışma Vakfı Forum (Nurhayat Kemerli)
 • NÜSED Basın Açıklaması
 • Toplum Ağız- Toplum Hekimliği Eylemleri:
 • Toplum Hekimliğini Tanıtma Çalışmaları Gölbaşı 1 ve 2 no’lu Sağlık Ocaklarında (Dr. Bülent Kılıç)
 • İlaç Üzerine (Doç. Dr. Okan Akay)
 • İlaç Yönetiminde Akılcılık (Prof. Dr. İsmail Üstel)
 • Akılcı İlaç Kullanımında Tüketim Kontrolünün Yeri (Prof. Dr. R. Kazım Türker)
 • Temel İlaçlar ve Jenerik İlaç Uygulaması (Prof. Dr. Metin Tanker)
 • İlaçta Patent (Ecz. Firdes Korkmaz)
 • Akılcı Bir Kuruluş: FDA (Dr. Ecz. Leyla Üstel)
 • Soru- Çeşitli Ülkelerden:
 • ABD
 • İngiltere
 • Suudi Arabistan
 • Kadın Sorguluyor
 • Aile İçinde Kadına Yönelik Fiziksel Şiddet Olayının Adli Tıp Kurumu’na Yansıması (Yasemin Günay ? Emel Ramadanoğlu)

Dergiyi pdf formatında okumak için tıklayın

Temmuz-Ağustos 1994

 • Özgürlüğü Takvime Koymak
 • İnsan, Makinalar ve Dil (O. Wendao)
 • Meslek, Aile Ortamı ve Ergenlerin İstekleri: Laosa Modeli (K. Marjorbanks)
 • Hedef: Ulusal Düzeyde İşçi Sağlığı İş Güvenliği Kurulu (Doç. Dr. A. Gürhan Fişek )
 • Çeşitli Ülkelerden:
 • Almanya
 • Kırgızistan
 • Okur Kaleminden:
 • Örgüt, Örgütlenme ve Kurumsallaşma (Bir Örnekten Yola Çıkarak) (Dr. Murat Fırat)
 • Kaliteli Bir Okul Semineri: Kalite ve Sağlık (Prof. Dr. İsmail Üstel)
 • Büyüteç: Sağlık ve Kalite
 • Kalite Kavramı (İsmet Öztunalı)
 • ISO 9000 Uygulama Esasları ve Gerekleri (Yasemin Başar, Doç. Dr. Ö. Tunç Savaşçı)
 • Çevre ve Kalite (Dr. Ecz. Leyla Üstel)
 • İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği, Kalite Sağlama Çabalarının Ayrılmaz Bir Parçasıdır (Ruhi Öktem)
 • Sağlık Hizmetlerinde Kalite ve Tıp Etiği (Dr. Çağrı Kalaça)
 • Hekim İstihdamı ve Sağlık Hizmetinde Kalite (Prof. Dr. Gazanfer Aksakoğlu)
 • Sağlık Hizmetlerinde Kalite Güvencesi (Dr. Derman Boztok)

Dergiyi pdf formatında okumak için tıklayın

Arşivler