İKİ DAKİKA DÜŞÜN Tehlikeyi Tanıyalım Tank İmalatında Kapalı Alanda Elektrik Kaynağı

 

Durum: İşçilerden biri dikey pozisyona getirilen tankın üst tarafına gelen menhol kapağından tankın içine girerek (inerek) elektrik kaynağı yapmaktadır. Diğer bir işçi tank üzerinde, menhol açıklığından kaynak yapan arkadaşına gözcülük yapmakta ve yardım etmektedir.

İşçilerin bu çalışmalar sırasında karşılaşabileceği tehlikeleri tanımlayabilir misiniz?

 

Neler Olabilir ?

 • Tank içerisinde çalışan işçi kaynak gaz ve dumanına sunuk (maruz) kalması nedeni ile – ileride akciğer hastalıkları başta olmak üzere- ciddi sağlık sorunları ile karşılaşabilir.
 • Kaynakçı oksijen eksikliğinden boğulabilir.
 • Tank içerisinde kaynak yapan ve tank üzerinde ona yardımcı olan işçi, tank üzerine çıkarken ve inerken düşebilir(ler), kırıklarla sonuçlanabilecek şekilde yaralanabilirler.
 • Tank üzerindeki işçi (denge kaybı sonucu) düşerek yaşamını kaybedebilir.
 • İşçileri elektrik çarpabilir. Cilt ve giysilerinde yanıklar oluşabilir.
 • Tank içinde çalışan işçinin gözleri kaynak ışınları ve kıvılcımlarından zarar görebilir.

 

Ne yapılmalı ?

 • Kapalı – kısıtlı- alan tehlikeleri’ni de kapsayacak şekilde –önceden- risk  değerlendirmesi yapılmalı, çalışanlara bu işe başlamadan önce kapalı (kısıtlı) alanda çalışmaların tehlikeleri ve bunların olası riskleri ve bunlara karşı alınabilecek önlemler konusunda bilgilendirilmeli,
 • Tank içerisinde çalışan işçinin; havasız kalma, gaz ve dumandan etkilenme veya bayılma gibi durumlarda dışarıya (kurtarılabileceği) nasıl çıkartılabileceği konusunu da kapsayan acil durumlara hazırlık ve müdahale planı olmalı,
 • Kapalı alanda çalışanların kurtarılmasını da kapsayan acil durum tatbikatları yapılmalı,
 • İş yerinin “kapalı alan / kısıtlı alan” çalışmalarını da kapsayan uygulanabilir “iş izin sistemi” olmalı,
 • Tank üzerine çıkmak ve üstten tank içine inmek için; öncelikle korkuluklu çalışma platformları kullanılmalı ya da etrafına geçici iskele kurulmalı, tank üzerindeki işçi ”geri sarımlı düşüş tutucu“ ya bağlı ” paraşüt tipi emniyet kemeri“ kullanmalı,
 • Kaynak duman ve gazlarının çıktığı yerden emip (soluk düzeyine gelmeden) dışarı atabilecek yerel aspirasyon sistemi kurulmalı,
 • Taşınabilir merdivenin kullanılmasının gerektiği durumlarda; 1’e 4 kuralı uygulanmalı (merdiven kollarının dayandığı noktanın iz düşümü olan zemin ile merdivenin zemine bastığı yer arasındaki mesafe 1 ise, merdiven ayağı ile merdiven kolunun dayandığı yerin uzunluğu 4 olmalı ve merdiven kolları dayandığı yeri en az 1 m geçmelidir),
 • İşçiler işe uygun güvenlik gözlüğü kullanmalı,
 • Tank içerisine giren işçi paraşüt tipi emniyet kemeri kullanmalı, emniyet kemeri bir ucu dışarıda –gözcüde- olan yaşam hattına bağlı olmalı,
 • Tank içerisinde oksijen düzeyinin % 19,5-21 arasında kalması için, soluk yoluna temiz hava gelmesi sağlanmalı ya da tank içerisinde çalışan işçide oksijen ölçer cihazı da bulundurmalı / kullandırılmalı,
 • Kaynakçıya, kaynak gaz ve dumanlarına karşı – kaynakçılar için üretilmiş – kullan at türü ya da filtreli maske, uzun kollu kolay alev almaz kaynakçı iş elbisesi verilmelidir (kullandırılmalıdır).

Tags: , , , ,

Arşivler