bülent ılgaz

Ocak – Şubat 2017

Dergiyi pdf formatında okumak için tıklayın.

Mart – Nisan 2013

 

Dergiyi pdf formatında okumak için tıklayın.

Eylül-Ekim 2003

 • İngiltere’de Çalışan Çocuklar ve İş Kazaları
 • Toplumsal Cinsiyet Açısından İntiharlara Yaklaşım
 • Görünür Işınlar ve Aydınlatma
 • Japonya’da İş Sağlığı Güvenliği : Kurumlar ve Stratejiler
 • Sosyal Güvenliğin Cinsiyeti
 • Söz Baba
 • Belediyeler, Özelleştirme ve Çalışma ilişkileri
 • Bir Başarı Öyküsü ? Tiyana (Kemerhisar) ve Festival
 • Umut Adacığı Çırakların Yaz Kampı
 • Çırakların Yaz Kampı : Gidiş- 12 Ağustos Uluslararası Gençlik Günü ve Gençlik İstihdamı

Dergiyi pdf formatında okumak için tıklayın

Mayıs-Haziran 1996

 • Habitat II İstanbul Bildirgesi
 • Fişek Enstitüsünün Habitat Etkinlikleri
 • TV Söyleşisi (Doç. Dr. A. Gürhan Fişek)
 • ” Bir Toplum Örgütü Düşü” Filmi (Rıfat Aras)
 • En İyi Uygulama”lar Sergisi (Dr. Yasemin Günay)
 • Türkiye Cumhurbaşkanlığı Takdir Belgesi
 • Avrupa’dan: Avrupa Gençlik ve Öğrenci İşbirliği Çerçevesine Daha Etkin Sendika Katılımı
 • 1990’ların İşleri İçin Yeni Eylem Programı
 • Hedef: Bireysel Denetimden Toplum Örgütüne (Prof. Dr. A. Gürhan Fişek)
 • Büyüteç:
 • Katılımcı Demokrasinin Kılcal Damarları Sivil Toplum Örgütleri (Mak. Müh. Gürbüz Yılmaz)
 • Sağlık İşkolunda: Üye Birey, Toplum (Vet. Hek. Bülent Ilgaz)
 • Yüceltmeye Çalışırken Çökerttiğimiz Meslek Örgütleri ve Aktiviteler (Dr. Murat Fırat)
 • Alternatif Bir Örgütlenme Modeli (Psi. Nurhayat Kemerli)
 • Sendika İçi Demokrasinin Yasal Engelleri (İş Baş. Müf. Mevlüt Can)
 • Çeşitli Ülkelerden:
 • ABD
 • Finlandiya
 • İngiltere
 • Toplum Örgütlerinden:
 • Meslek Edinme Kursları ve Stajyer Öğrenciler (OLEYİS)
 • İşin Geleceği ve Dinlence Etkinlikleri (Michael Argyle)
 • Bir Toplumsal Tarih Belgesi
 • Cenevre Çocuk Hakları Bildirgesi (1924)

Dergiyi pdf formatında okumak için tıklayın

Kasım-Aralık 1994

 • Prof. Dr. Nusret Fişek’in Anısına
 • “Bir Barış Konseri”
 • Bir Konuşma (Prof. Dr. Semih Başkan)
 • Bir Çalışma (Dr. Funda Kalem)
 • Anma Etkinlikleri
 • Toplum Hekimliği Eylemleri
 • Toplum Hekimliği Eylem Grubu
 • Toplum Hekimliğini Tanıtma Çalışmaları Bürosu / Ankara Tabip Odası, NÜSED / Çankaya
 • Büyüteç: Çalışma Yaşamının Demokratikleştirilmesi (Prof. Dr. Alparslan Işıklı)
 • Küreselleşmenin Neresindeyiz? … (M. Kemal Öke)
 • Demokratikleşme Açısından Çalışma Ortamının Özellikleri, Örgütlülük ve Güç (İlyas Köstekli)
 • Çalışma Ortamının ve Toplumsal Yaşantının Demokratikleşmesinde Çalışma Gruplarının Rolü (Dr. Hasan Ter)
 • Çalışma Ortamımız Neden Sağlıklı Demokratikleşemez? (Dr. Bülent Ilgaz)
 • Çalışma Yaşamının Demokratikleştirilmesi ve Sağlık (Dr. Muzaffer Eskiocak)
 • Hedef: Çalışma Yaşamı ? Çocuklar Dışarı, Kadınlar İçeri (Doç. Dr. A. Gürhan Fişek)
 • Toplum Örgütlerinden: Tüketici Hakları Derneği
 • Çeşitli Ülkelerden
 • Okur Kaleminden:
 • Ülkemizde Kaza Sağlığı ve Tedavi Gideri Maliyetleri (Dr. Celal Emiroğlu)
 • Geçmişte Çalışan Çocuk Olan Ustaların Davranışlarının Kökeni (Buket Can)
 • Grizu Madencinin Kaderi mi? (Mak. Müh. Gürbüz Yılmaz)
 • Kadın İşçi Sorguluyor:
 • Eminönü’nde Bayan İşçilere Eziyet
 • Uluslararası Kadın Dayanışma Kongresi Sonuç Bildirisi

Dergiyi pdf formatında okumak için tıklayın

Mart-Nisan 1994

 • Avrupa’dan
 • İşyerinde Sağlık ve Güvenlik Hakkındaki AET Yasaları (W.J Hunter)
 • Sağlık ve Güvenlikte Öncelikli 4 Konu
 • Avrupa’da Emeklilerin Durumu
 • Artan Baskıdan Kurtulmak İçin Stres Barometresi (A. Vaananen)
 • Teknoloji Transferinin Gizli Maliyeti (Fred Pearce)
 • Hedef: Toplum Örgütleri ve Sağlık (Doç. Dr. A. Gürhan Fişek)
 • Büyüteç: Sağlıkta Toplum Katılımı
 • Katılımın Neresindeyiz? (Feryat Kaygusuz)
 • Güzel Bir “Katılım” Örneği, 8. Okur Semineri: Sağlıkta Toplum Katılımı (Dr. Ömür Çınar Elçi)
 • “Katılım” Olgusunun Tarihsel Gelişimi (Dr. Bülent Kılıç)
 • Günümüzde Sağlık Hizmetlerine Toplum Katılımı (Dr. Uğur Gönül)
 • Sağlık Hizmetlerinde Üretenlerin Katılımı (Dr. Bülent Ilgaz)
 • Sağlık İçin Katılım (Dr. Derman Boztok)
 • Okur Kaleminden ? ISO 9000 Geliyor (Ruhi Öktem)
 • Çocuklar Çiçektir ? Çalışmanın Çocuğa Etkisini Nasıl İnceleyelim? (A. Fyte)
 • Bizden Size
 • Kendi Düşen Ağlamaz (Prof. Dr. Mümtaz Soysal)
 • Kadın İşçi Sorguluyor ? Türkiye’nin İlk Kadın Sendikacısı

Dergiyi pdf formatında okumak için tıklayın

Temmuz 1993

 • Söyleşi: Dr. Derman Boztok İle Prof. Dr. Gazanfer Aksakoğlu
 • Avusturalya’dan: İşçi Sağlığı ve İş Güvenliğinde Öncelikli Eylem Programları (Dr. Edward A. Emmett)
 • İş Dünyasında Yeni Yaklaşımlar:
 • Avrupa Topluluğu’nda Geçici İşçilerin Sağlığı ve Güvenliği
 • Japonya’da Geçici İşçiler İçin Yeni Sendika
 • İşçi ve İşveren Ilişkisinde Yeni Yaklaşımlar (Yıldırım Koç)
 • 1990’larda Kariyer Modeli Oluşturma
 • Kadın İşçi Sorguluyor:
 • Yasa Düzeltiliyor
 • Güney Afrika’da Kadın Öğretmenlere Haksız Davranış mı?
 • Kenya, Tanzanya ve Zambiya’da Kadın Teknik Öğretmen Açığı
 • Büyüteç: SSK Çıkmazı
 • SSK- SSK’nın Çıkmazı Nerede? (Dr. Tuğrul Şahbaz)
 • SSK ve Sağlık Çalışanları (Dr. Bülent Ilgaz)
 • Tüketici Bilinçlendirilmesinin SSK’na Etkisi (Turan Çakar)
 • Hedef: SSK’da Doğru ve Yanlış (Doç. Dr. A. Gürhan Fişek)
 • Toplum Öğütlerinden:
 • Bizden Size
 • Bağımsız Bir “Radyasyon Ölçüm Çalışması” Girişimi
 • Çeşitli Ülkelerden Örnekler:
 • Letonya
 • Danimarka
 • Hindistan
 • Okur Kaleminden:
 • İşçi Sağlığı ve Iş Güvenliği Yönünden Gelişmiş Ülkelerle Ülkemiz Arasndaki Farklarn Nedenleri (Sabahattin Şen)
 • Taşaronun mu Var, Derdin Var? (Ruhi Öktem)
 • 5. Okur Semineri : SSK’yı Kurtarmak ya da Toplumsal Duyarlılık (Dr. Murat Fırat)

Dergiyi pdf formatında okumak için tıklayın

Arşivler