İKİ DAKİKA DÜŞÜN: Tehlikeyi Tanıyalım: Plastik Üretim Makinesinin Silosuna Ham madde Yüklenmesi

Durum: Plastik şişe kapağı üreten bir makinenin silosuna (bunker’e) ham madde (yüksek yoğunluklu polietilen) aktarımı yapabilmek için, vinç ile kaldırılan big bag çuvalın altı bir işçi tarafından kesilmektedir. İşçinin bu çalışmalar sırasında karşılaşabileceği tehlikeleri tanımlayabilir misiniz?
Neler Olabilir?
1. İşçinin ayağı korkuluk demirlerinden kayabilir. İşçi platform üzerine düşebilir.
2. İşçinin ayaklarından biri kayar ise, yana düşebilir. Bu esnada elindeki maket bıçağı kol, el, veya yüzünü kesebilir.
3. Big bağ çuvalının altının kesilmeye başlamasıyla çıkan tozu (HDPE) soluyabilir. Solunum yolları rahatsızlıklarına uğrar.
4. Big bağ çuval ve/veya vinç kollarının üzerine düşerek kolda ezilme, kırık ya da uzuv kaybı ile sonuçlanabilecek yaralanmaya uğrayabilir.
5. Boşaltma sırasına oluşabilecek statik elektrik ya da metal aksama temas eden arızalı bir elektrik kablosundan elektrik çarpabilir.
Ne yapılmalı?
1. Yapılan işin tüm işlem basamakları ve bu işlem yapılırken çalışanların eylemlerini göz önüne alan, işi yapan çalışanların da katıldığı, iyi bir risk değerlendirmesi yapılmalıdır.
2. Big bag çuvalının dolu iken işçinin kolları üzerine düşme olasılığına karşı, kolların üzerine gelecek dayanıklı bir engel (bariyer) yapılmalıdır
3. İşçinin güvenli erişi sağlanmalıdır. Bu nedenle çalışma platformu işçinin üzerinde rahat çalışabileceği seviyeye göre yeniden düzenlenmelidir.
4. Platform üst korkuluğu (trabzanı) 100 cm, ara korkuluk 47 cm, topukluk levhası ise 15 cm yükseklikte, her yönden gelebilecek 125 kg ağırlığa dayanıklı olacak şekilde yapılmalıdır.
5. Tüm metal aksamın gövde topraklaması yapılmalı ve topraklama her yıl kontrol ve test edilmelidir.
6. Biğ bağ çuvalı kesmede emniyetli maket bıçakları vb. kullanılmalıdır.
7. Çalışan toz maskesi ve güvenlik gözlüğü kullanmalıdır. Eğer çevre den gelen gürültü 85 dB(A)’yı geçiyor ise aynı zamanda kulak koruyucusu da kullanmalıdır.
8. Çalışana yaptığı işle ilgili tehlikeler, bunların riskleri ve alınabilecek önlemleri de kapsayan iş sağlığı ve güvenliği eğitimi verilmelidir.
9. Aktarımını (dolumunu) yaptığı ham maddenin (HDPE vb.) Malzeme – Güvenlik Bilgi Formu’dan yararlanarak bilgilendirilmelidir.

* Kim. Müh., İş Sağlığı+İşletme Yönetimi Bilim Uzmanı
Çalışma Bakanlığı Eski İş Güvenliği Müfettişi (1978-1985)
İş Güvenliği Uzmanı (A Sınıfı Sertifikalı)
Fişek Enstitüsü Çalışan Çocuklar Bilim ve Eylem Merkezi Vakfı Denetim Kurulu Üyesi

(Tablo ve görsellere PDF üzerinden ulaşabilirsiniz.)

Tags: , , ,

Arşivler