murat fırat

Mart-Nisan 1998

 • Sönmeyen Işık Odağı
 • Gönüllülük Üzerine
 • Çocuk Suçluluğu: Demografik Veriler
 • Hekimlik Meslek Uygulamasında Asgari Ücret
 • İletişim Araç- Yurttaşlık Bilinci
 • Aile İçi İlişkileri ve Benlik Gelişimi
 • Güdülenme

Dergiyi pdf formatında okumak için tıklayın

Ocak-Şubat 1998

 • Çocuk Emeğinin Sona Erdirilmesi:
 • Kız ve Erkek Çocuk Arasındaki Farklar
 • İş Yaşamında Kalite
 • İşyeri Sağlığı
 • İşyerlerinde Tertip- Ergonominin Ekonomik Boyutu
 • Mesleğe Bağlı El Ekzamalarından Korunma
 • Türkiye’de Viral Hepatitler
 • T. Harb- İşyerlerinde İlkyardım Organizasyonu ve Sağlıkçı İşçi Eğitimi

Dergiyi pdf formatında okumak için tıklayın

Kasım-Aralık 1997

 • İş hekimliğinin Yapılabildiği Süre ve Grup İşyeri Hekimliği
 • OPEL TÜRKIYE Odyometrik Ölçüm Sonuçları
 • İşyerleri ve Sigara
 • Sayılarla İş Kazaları
 • İnternette Değişik Bir Gezinti: İşçi Sağlığı
 • Çevre Yönetiminde KORDSA Deneyimi
 • Uluslararası Çocuk İşçilik Konferansı
 • 3. Ulusal İşçi Sağlığı Kongresi

Dergiyi pdf formatında okumak için tıklayın

Temmuz-Ekim 1997

 • İşçi Sağlığı ve İş Güvenliğinde Takım Oyunu ve KOBI’ler
 • İşyeri Hekimliğinde Örnek Bir Çalışma: Mercedes Benz / Aksaray
 • Hedef; Daha Az Eyvah, Daha Az Keşke
 • İş Güvenliği Kitapçıkları
 • Hareketli Çalışma Platformaları
 • Madde Bağımlılığına Arama Konferansı
 • Alkol ve Uyuşturucu Maddelerin Ölüme Etkileri
 • Çevre Bilinci ve Geleceğimiz
 • Alman İşyeri Hekimliği Hizmetleri

Dergiyi pdf formatında okumak için tıklayın

Eylül-Ekim 1996

 • İş Hekimi ve İş Güvenliği Uzmanının Ilişkisi (Kim. Y. Müh. Mustafa Taşyürek)
 • Domino Taşları Devrilmesin Ya da Kaza Zincirini Koparalım (Mak. Müh. Gürbüz Yılmaz)
 • Afrika’dan: Swazland, Lesotto, Botswana (C.P.N Shilla)
 • Kenya (M. Waweru)
 • Siena Leone
 • Büyüteç:
 • 25. Uluslararası İşçi Sağlığı Kongresi (Uzm. Dr. Yasemin Günay)
 • Stockholm’den Singapor’a
 • Kongre’den Seçmeler
 • Dört Günün Dört İncisi (En İyi Posterler)
 • Hedef: Sosyal Devlet ve Sosyal Güvenlik (Doç .Dr. A. Gürhan Fişek)
 • Avrupa Birliğine Üye Ülklerin Sosyal Güvenlik Sistemleri İçinde İş Kazası ve Meslek Hastalıkları Sigorta Hizmetleri (Dr. M. Sarper Erdoğan)
 • Okurların Kaleminden:
 • Tekstil- “Milli Menfaat” Kimin Menfaatine? (Fatih Güngör)
 • Ayakabıcılık Sektöründe Çocuk Çalışmasına İlişkin Gözlemler
 • Fişek Enstitüsü / İstanbul- Fişek Enstitüsü / Izmir- Zararlı Kimyasalların Yerine Uygun Karşılıklarının Kullanılması (F. Sorenson, S. Peterson)

Dergiyi pdf formatında okumak için tıklayın

Mayıs-Haziran 1996

 • Habitat II İstanbul Bildirgesi
 • Fişek Enstitüsünün Habitat Etkinlikleri
 • TV Söyleşisi (Doç. Dr. A. Gürhan Fişek)
 • ” Bir Toplum Örgütü Düşü” Filmi (Rıfat Aras)
 • En İyi Uygulama”lar Sergisi (Dr. Yasemin Günay)
 • Türkiye Cumhurbaşkanlığı Takdir Belgesi
 • Avrupa’dan: Avrupa Gençlik ve Öğrenci İşbirliği Çerçevesine Daha Etkin Sendika Katılımı
 • 1990’ların İşleri İçin Yeni Eylem Programı
 • Hedef: Bireysel Denetimden Toplum Örgütüne (Prof. Dr. A. Gürhan Fişek)
 • Büyüteç:
 • Katılımcı Demokrasinin Kılcal Damarları Sivil Toplum Örgütleri (Mak. Müh. Gürbüz Yılmaz)
 • Sağlık İşkolunda: Üye Birey, Toplum (Vet. Hek. Bülent Ilgaz)
 • Yüceltmeye Çalışırken Çökerttiğimiz Meslek Örgütleri ve Aktiviteler (Dr. Murat Fırat)
 • Alternatif Bir Örgütlenme Modeli (Psi. Nurhayat Kemerli)
 • Sendika İçi Demokrasinin Yasal Engelleri (İş Baş. Müf. Mevlüt Can)
 • Çeşitli Ülkelerden:
 • ABD
 • Finlandiya
 • İngiltere
 • Toplum Örgütlerinden:
 • Meslek Edinme Kursları ve Stajyer Öğrenciler (OLEYİS)
 • İşin Geleceği ve Dinlence Etkinlikleri (Michael Argyle)
 • Bir Toplumsal Tarih Belgesi
 • Cenevre Çocuk Hakları Bildirgesi (1924)

Dergiyi pdf formatında okumak için tıklayın

Temmuz-Ağustos 1994

 • Özgürlüğü Takvime Koymak
 • İnsan, Makinalar ve Dil (O. Wendao)
 • Meslek, Aile Ortamı ve Ergenlerin İstekleri: Laosa Modeli (K. Marjorbanks)
 • Hedef: Ulusal Düzeyde İşçi Sağlığı İş Güvenliği Kurulu (Doç. Dr. A. Gürhan Fişek )
 • Çeşitli Ülkelerden:
 • Almanya
 • Kırgızistan
 • Okur Kaleminden:
 • Örgüt, Örgütlenme ve Kurumsallaşma (Bir Örnekten Yola Çıkarak) (Dr. Murat Fırat)
 • Kaliteli Bir Okul Semineri: Kalite ve Sağlık (Prof. Dr. İsmail Üstel)
 • Büyüteç: Sağlık ve Kalite
 • Kalite Kavramı (İsmet Öztunalı)
 • ISO 9000 Uygulama Esasları ve Gerekleri (Yasemin Başar, Doç. Dr. Ö. Tunç Savaşçı)
 • Çevre ve Kalite (Dr. Ecz. Leyla Üstel)
 • İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği, Kalite Sağlama Çabalarının Ayrılmaz Bir Parçasıdır (Ruhi Öktem)
 • Sağlık Hizmetlerinde Kalite ve Tıp Etiği (Dr. Çağrı Kalaça)
 • Hekim İstihdamı ve Sağlık Hizmetinde Kalite (Prof. Dr. Gazanfer Aksakoğlu)
 • Sağlık Hizmetlerinde Kalite Güvencesi (Dr. Derman Boztok)

Dergiyi pdf formatında okumak için tıklayın

Temmuz 1993

 • Söyleşi: Dr. Derman Boztok İle Prof. Dr. Gazanfer Aksakoğlu
 • Avusturalya’dan: İşçi Sağlığı ve İş Güvenliğinde Öncelikli Eylem Programları (Dr. Edward A. Emmett)
 • İş Dünyasında Yeni Yaklaşımlar:
 • Avrupa Topluluğu’nda Geçici İşçilerin Sağlığı ve Güvenliği
 • Japonya’da Geçici İşçiler İçin Yeni Sendika
 • İşçi ve İşveren Ilişkisinde Yeni Yaklaşımlar (Yıldırım Koç)
 • 1990’larda Kariyer Modeli Oluşturma
 • Kadın İşçi Sorguluyor:
 • Yasa Düzeltiliyor
 • Güney Afrika’da Kadın Öğretmenlere Haksız Davranış mı?
 • Kenya, Tanzanya ve Zambiya’da Kadın Teknik Öğretmen Açığı
 • Büyüteç: SSK Çıkmazı
 • SSK- SSK’nın Çıkmazı Nerede? (Dr. Tuğrul Şahbaz)
 • SSK ve Sağlık Çalışanları (Dr. Bülent Ilgaz)
 • Tüketici Bilinçlendirilmesinin SSK’na Etkisi (Turan Çakar)
 • Hedef: SSK’da Doğru ve Yanlış (Doç. Dr. A. Gürhan Fişek)
 • Toplum Öğütlerinden:
 • Bizden Size
 • Bağımsız Bir “Radyasyon Ölçüm Çalışması” Girişimi
 • Çeşitli Ülkelerden Örnekler:
 • Letonya
 • Danimarka
 • Hindistan
 • Okur Kaleminden:
 • İşçi Sağlığı ve Iş Güvenliği Yönünden Gelişmiş Ülkelerle Ülkemiz Arasndaki Farklarn Nedenleri (Sabahattin Şen)
 • Taşaronun mu Var, Derdin Var? (Ruhi Öktem)
 • 5. Okur Semineri : SSK’yı Kurtarmak ya da Toplumsal Duyarlılık (Dr. Murat Fırat)

Dergiyi pdf formatında okumak için tıklayın

Mayıs 1992

 • İşçi Sağlığı Eski Genel Müdürü Dr. Ergin Atasü ile Söyleşi
 • Güvence ve Sağlık (Doç. Dr. A. Gürhan Fişek)
 • İş Kazaları ve Yaşam Değişiklikleri (H. Levenson, M.L Hirschfeld, A.H Hirschfeld)
 • Kızılötesi Işınlara Sunuk Kalan Gözler ve Deri (M. Hokkala, A. Divenyl)
 • Ekonomik Gelişme ve Çevre Doruğu (Rio 1992)
 • Çocuklar Seslerini Duyurmak İstiyorlar
 • Büyüteç:
 • Madenlerde Güvenlik (F.T Moyer)
 • Madenlerde İş Sağlığı (C. Amoudru)
 • Kömür Madenleri (F. Kindermann)
 • Kömür Madenciliğinde Çalışma Koşulları, Ortamı ve Türkiye (V. Eskov)
 • Çeşitli Ülkelerden Örnekler:
 • Macaristan
 • İsviçre
 • Almanya
 • ABD
 • Okurların Kaleminden:
 • Asbest ve İşçi Sağlığı (Seyhan Erdoğdu)
 • Tabip Odaları- Sertifika Kursları (Dr. Murat Fırat)
 • Kent- Bizden Size

Dergiyi pdf formatında okumak için tıklayın

Arşivler