derman boztok

Mart-Haziran 1997

 • Çalışan Çocuklara Vakıf Türü Örgütlenme
 • Stirene Maruz İşçilerde Kromozomal Hasarların Araştırılması
 • Akıllı İlacın Akıllı Tüketicisi
 • Çevresel Risk Yönetimi
 • KOBI’lerde İşçi Sağlığı Sorunları
 • Amsterdam Çocuk Işçilik Konferansı
 • Sağlık Yasa Tasarılarının Eleştirisi

Dergiyi pdf formatında okumak için tıklayın

Kasım-Aralık 1995

 • Kadın Işçi Sorguluyor
 • Kadınlar ve Çalışma Yaşamı (Psi. Nurhayat Kemerli)
 • Sosyal Hüküm ve Sendikal Hareket (Seyhan Erdoğdu)
 • Büyüteç:
 • Sağlık İnsangücü Planlaması (Dr. Derman Boztok, Dr. Bülent Kılıç)
 • Sağlık İnsangücü: Sorunlar Çözümler (Prof. Dr. Nusret H. Fişek)
 • Hemşirelik Mesleği (Hem. Lalezar Mürşidpınar)
 • Sağlıklı İnsan Gücü ve Veteriner Hekimliği (Vet. Hek. Naci Yaman)
 • Diş Hekimliği’nde İnsangücü Planlaması (Dr. Müge Korkmaz)
 • İnsangücü ve Eczacılar Grubu (Ecz. Firdevs Korkmaz)
 • Yarının İdeal Yöneticisi (Ahmet Semih Arpacı)
 • Hedef : Çıkan Pratisyen Hekimlerle Özdeşleşenler (Doç. Dr. A. Gürhan Fişek)
 • Toplum Hekimliği Eylemi:
 • Ankara Tabip Odası Toplum Hekimliğini Tanıtma Çalışmaları Bürosu’nun TTB Nusret Fişek Halk Sağlığı Ödülü İle İlgili Önerisi
 • Prof. Dr. Nusret H. Fişek Doğum ve Ölüm Yıldönümlerinde “Barış Konseri” ve “Bilimsel Etkinliklerle” Anılıyor.

Dergiyi pdf formatında okumak için tıklayın

Temmuz-Ağustos 1995

 • Hedef: Troyka Yönetimi (Doç. Dr. A. Gürhan Fişek)
 • Okur Kaleminden:
 • Maden Mühendisliğinin İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Kavramı İçindeki Yeri (Mad. Müh. Aysel Ertürk)
 • Fizik Mühendisi ve Iş Güvenliği (Fiz. Müh. İlknur Karakaş)
 • Elektrik Mühendisliği ile İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Arasındaki İlişki (Elk. Müh. Rahmi İnan)
 • Çeşitli Ülkelerden:
 • İtalya
 • Eski SSCB
 • Büyüteç: Teknoloji ve Sağlık
 • Teknolojinin Üretim Sürecindeki Rolü ve Doğası Üzerine (Mak. Y. Müh. Aykut Göker)
 • Bilgisayar Teknolojisindeki En Son Gelişmeler ve Etkilediği Alanlar (Yrd. Doç. Dr. Yaşar Erdinç)
 • İnsan ve Teknoloji (Mim. Y. Müh. Cihat Uysal)
 • Sağlıkta Uygun Teknoloji (Dr. Derman Boztok)
 • İyonlaştırıcı Radyasyonun Insan Sağlığına Etkileri (Dr. Ferruh Yavuz)
 • Elektomanyetik Alanların Nöroendoksin Etkileri (B.W. Wilson)
 • Manyetik Alanlar: Kanser Riski Var mı? (P. Haavlsto)
 • Toplum Örgütlerinden:
 • Karadeniz Gönüllüleri Forumu
 • Fransa’nın Nükleer Denemeleri Yeniden Başlatma Kararını Protesto

Dergiyi pdf formatında okumak için tıklayın

Eylül-Ekim 1994

 • Toplum Örgütlerinden:
 • Barışın Özü: Hakça Üretim ve Hakça Paylaşım (NÜSED)
 • Dr. Marla Sotiropoulou Ankara’da (Dr. Derman Boztok)
 • Hedef: Barış ve Toplumsal Gelişme Ocağı (Doç. Dr. A. Gürhan Fişek)
 • Psiko- Çocuk Çalıştıran Küçük İşyerlerinde Çalışma Ortamı (Kim. Müh. Mustafa Taşyürek)
 • Büyüteç:
 • Adli Tıp Uygulaması ve İşyeri Hekimliği (Dr. Yasemin Günay)
 • Çeşitli Ülkelerden:
 • Pakistan
 • Almanya
 • Brezilya
 • İletişim Sağlık (Kelth E. Kentopp, F. Zanger )
 • Okur Kaleminden:
 • İstanbul Toplantısı (Dr. Sema Akalın)
 • Sağlık ve Medya (Dr. Şükrü Güner)
 • İzmir’de Bir Sağlık Programı: “Aktif Sağlık”(Dr. Ömür Çınar Elçi)
 • Formaldehit: Bir Kanserojen mi? (Mustafa Taşyürek)
 • Toplum Hekimliği Eylemleri
 • Toplum Hekimliği Eylem Grubu
 • Toplum Hekimliğini Tanıtma Çalışmaları Bürosu
 • Çarpıtılan Konu: Uluslararası Nüfus ve Kalkınma Konferansı (Dr. Mümtaz Peker)

Dergiyi pdf formatında okumak için tıklayın

Temmuz-Ağustos 1994

 • Özgürlüğü Takvime Koymak
 • İnsan, Makinalar ve Dil (O. Wendao)
 • Meslek, Aile Ortamı ve Ergenlerin İstekleri: Laosa Modeli (K. Marjorbanks)
 • Hedef: Ulusal Düzeyde İşçi Sağlığı İş Güvenliği Kurulu (Doç. Dr. A. Gürhan Fişek )
 • Çeşitli Ülkelerden:
 • Almanya
 • Kırgızistan
 • Okur Kaleminden:
 • Örgüt, Örgütlenme ve Kurumsallaşma (Bir Örnekten Yola Çıkarak) (Dr. Murat Fırat)
 • Kaliteli Bir Okul Semineri: Kalite ve Sağlık (Prof. Dr. İsmail Üstel)
 • Büyüteç: Sağlık ve Kalite
 • Kalite Kavramı (İsmet Öztunalı)
 • ISO 9000 Uygulama Esasları ve Gerekleri (Yasemin Başar, Doç. Dr. Ö. Tunç Savaşçı)
 • Çevre ve Kalite (Dr. Ecz. Leyla Üstel)
 • İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği, Kalite Sağlama Çabalarının Ayrılmaz Bir Parçasıdır (Ruhi Öktem)
 • Sağlık Hizmetlerinde Kalite ve Tıp Etiği (Dr. Çağrı Kalaça)
 • Hekim İstihdamı ve Sağlık Hizmetinde Kalite (Prof. Dr. Gazanfer Aksakoğlu)
 • Sağlık Hizmetlerinde Kalite Güvencesi (Dr. Derman Boztok)

Dergiyi pdf formatında okumak için tıklayın

Mart-Nisan 1994

 • Avrupa’dan
 • İşyerinde Sağlık ve Güvenlik Hakkındaki AET Yasaları (W.J Hunter)
 • Sağlık ve Güvenlikte Öncelikli 4 Konu
 • Avrupa’da Emeklilerin Durumu
 • Artan Baskıdan Kurtulmak İçin Stres Barometresi (A. Vaananen)
 • Teknoloji Transferinin Gizli Maliyeti (Fred Pearce)
 • Hedef: Toplum Örgütleri ve Sağlık (Doç. Dr. A. Gürhan Fişek)
 • Büyüteç: Sağlıkta Toplum Katılımı
 • Katılımın Neresindeyiz? (Feryat Kaygusuz)
 • Güzel Bir “Katılım” Örneği, 8. Okur Semineri: Sağlıkta Toplum Katılımı (Dr. Ömür Çınar Elçi)
 • “Katılım” Olgusunun Tarihsel Gelişimi (Dr. Bülent Kılıç)
 • Günümüzde Sağlık Hizmetlerine Toplum Katılımı (Dr. Uğur Gönül)
 • Sağlık Hizmetlerinde Üretenlerin Katılımı (Dr. Bülent Ilgaz)
 • Sağlık İçin Katılım (Dr. Derman Boztok)
 • Okur Kaleminden ? ISO 9000 Geliyor (Ruhi Öktem)
 • Çocuklar Çiçektir ? Çalışmanın Çocuğa Etkisini Nasıl İnceleyelim? (A. Fyte)
 • Bizden Size
 • Kendi Düşen Ağlamaz (Prof. Dr. Mümtaz Soysal)
 • Kadın İşçi Sorguluyor ? Türkiye’nin İlk Kadın Sendikacısı

Dergiyi pdf formatında okumak için tıklayın

Eylül 1993

 • Haiti: Az Gelişmişlik Sorunuyla Karşı Karşıya Olan Sendikalar ( E. Evans)
 • Toplum Örgütlerinden :
 • İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği (Hak- Hedef: İşverenlerin Tutmakla Yükümlü Olduğu Belgeler (Doç. Dr. A. Gürhan Fişek)
 • Çevre İçin Daha İyi Çözümler:
 • Çevredeki Fiziksel ve Kimyasal Tehlikelerin Sürveyansı (Dr. Nuray Yeşildal)
 • Çevrenin Korunması ve İş Güvenliği Arasında Köprü Kurmak
 • Büyüteç: Özelleştirme ve Sağlık
 • Özelleştirme Konusunda Genel Bir Değerlemdirme (Prof. Dr. Sinan Sönmez)
 • Çimento Sektöründe Özelleştirme (Prof. Dr. Nevzat Özgüven)
 • Kapitalizm, Özelleştirme ve Sağlık (Prof. Dr. Erdinç Tokgöz)
 • İngiltere’de Sağlık Hizmetlerinin Sosyalleştirilmesi Mücadelesi (Dr. Derman Boztok)
 • Özelleştirme, Taşeronlaştırma, Sendikalaştırma (Sabahattin Şen)
 • Çeşitli Ülkelerden Örnekler :
 • Japonya
 • Hindistan
 • Arjantin
 • İtalya
 • Almanya
 • Okur Kaleminden:
 • 6. Okur Semineri: Özelleştime ve Sağlık
 • SSK Sosyalleştirilmelidir (Dr. Derman Boztok)

Dergiyi pdf formatında okumak için tıklayın

Mayıs 1993

 • Hedef: Çocuklar Çiçektir…Ya Çıraklar? (Doç. Dr. A. Gürhan Fişek)
 • Söyleşi : Çıraklık Yaygın Eğitim Genel Müdürü M. Hamdi Ilhan
 • Çalışan Çocuklara Özel Sağlık Riskleri
 • Çalışan Çocuklara Verilen Sağlık Hizmetinde Farklı Yaklaşımlar (P.M. Shah)
 • Türkiye’den: Çalışan Çocuklarla İlgili 4 Araştırma
 • Çıraklık ve Çocuk Emeği Araştırması (Köksal Lordoğlu)
 • Çocuk İşçilerin Mediko Sosyal Sorunları Araştırması (Fişek)
 • Türkiye’de Çalışan Çocukların Özel Risk Faktörleri (Fişek)
 • Konfeksiyon Atelyelerinde Çalışan Kız Çocuklara İlişkin Bir Araştıırma
 • 1990’ların Çocuk Politikası Ulusal Kongresi Çalışan Çocuklar Raporu
 • Büyüteç: Çocuk İşçiliğinin Sona Erdirilmesi Uluslarası Programı (IPEC)
 • IPEC
 • IPEC ve Türkiye (Banu Kutluay)
 • Yürüyen Klinik ve Vefa Hizmeti
 • Çeşitli Ülkelerden Örnekler:
 • Çin
 • Hindistan
 • Endonezya
 • Brezilya
 • Okurların Kaleminden:
 • Şiir (Dengiz Toprak)
 • Barış İçin Çabalar Şimdi Yaşam Mücadelesi Durumundadır (Dr. Derman Boztok)
 • İsveç’te Kazalar (Dr. Gazanfer Aksakoğlu)

Dergiyi pdf formatında okumak için tıklayın

Arşivler