seyhan erdoğdu

Ocak-Şubat 2007

 • Yaralı Küçük Kalpler
 • Küreselleşme Sergisinden Bir Tablo : TAYLAND
 • Asbest Yasağı ve Türkiye
 • Ah O Merdivenler
 • Modernizmin Diğer Yüzü
 • Ulusal İş Sağlığı Güvenliği Programları ve Emek Denetimi : Singapur Deneyimi
 • Bilgisayar Birimlerinde Kadının Yeri
 • Kaçakların Bitmeyen Dramı
 • Sosyal Güvenlik Sistemine Katkı Sorunu : Merkez ve Doğu
 • Avrupa Ülkelerinden İzlenimler (Araştırma Tanıtımı) Stockholm’un Altın Duvarı
 • Küreselleşme Sergisinden Tablolar
 • Resim ve El Emeği Sergileri
 • Nüfus Çalışmalarında Gözardı Edilen Yerel Unsurlar
 • İki Dakika Düşün : Tehlikeyi Tanıyalım

Dergiyi pdf formatında okumak için tıklayın

Eylül-Ekim 2004

 • Konfeksiyon Sanayiinde İş Sağlığı Güvenliği Sorunlarına Genel Bakış
 • Avrupa Birliği’nde İş Sağlığı Güvenliği Duyarlılığının Gelişimi
 • Yapıya Karşı Hiç Kimse Dava Açamaz
 • Elektriksel Güvenlik Programı Nasıl Olmalı?
 • Dünya Sağlık Kurumu
 • İnşaat İşkolunda İş Sağlığı ve Güvenliği
 • Beşi Yüze Mendil
 • Yerleşikler ve Yeni Gelenler ya da Dışlanmışların Oluşumu
 • Zonguldak İş Merkezinde Kamuda Özürlü İstihdam ve İstihdamı Edilen Özürlülerin Sosyodemokratik Özellikleri
 • Güvenli Toplum : Viyana ya da Viyana’nın Güvenli Yolları

Dergiyi pdf formatında okumak için tıklayın

Temmuz-Ağustos 2004

 • Aynı Saha İçindeki Farklı Işyerlerinde Sağlık- Iş Kazalarının Hukuksal Boyutu – Dört Yanımız Şiddet, Önlem Almazsak Boğulacağız
 • Sosyal Politikada “Avrupa”lı Bir Kavram : Sosyal Dışlanma
 • Beyin Göçünün Göç Veren Ülkeler Üzerindeki Etkilerine ve Pratik Yaklaşımlara ilişkin Güncel Tartışmalar
 • Avrupa Canlandırma Konseyi 2000 Temel Yaşam Desteği Yönergesi
 • Tehlikeyi Tanıyalım ? Neler Olabilir?
 • Kişilerin Vince Bağlanması

Dergiyi pdf formatında okumak için tıklayın

Mayıs-Haziran 2002

 • Türkçe’de Üçleme (Üçüzleme)
 • Şirketlerin Sosyal Sorumlulukları
 • Teknik Emniyet Uzmanının İş Çevresi Ne Olmalı?
 • Kaldırma Makinalarında Güvenlik Önlemleri
 • Evde Zehirlenmeler
 • Mutluluğun Rengi Mavi
 • Zor Zamanlarda Sosyal Devleti Desteklemek : Hesabı Kim Ödeyecek
 • Bilim ve Sanat Ortamında Buluşmalar
 • Bağışlarınız Size CD Kazandırıyor
 • İki Dakika Düşün
 • Tehlikeli Maddelerin Tanımlanması

Dergiyi pdf formatında okumak için tıklayın

Eylül-Ekim 2000

 • Sokakta Görülen Çocuklar ve Kadına Bakış
 • Zannetmeyin
 • Kaynak Atölyelerinde Çalışanların Etkilendiği Riskler
 • Kentli Birey
 • Gelecek
 • Lostra İbo
 • Sağlık Eğitimi ve Birey
 • Biricik’in Dünyası’nda Şiir
 • Masal Dünyası
 • Edirne İli Sağlık Ocaklarında Çalışan Pratisyen Hekimlerin “Hizmetiçi Eğitim”e İlişkin Değerlendirmeleri
 • Kaza Sınıflaması

Dergiyi pdf formatında okumak için tıklayın

Kasım-Aralık 1995

 • Kadın Işçi Sorguluyor
 • Kadınlar ve Çalışma Yaşamı (Psi. Nurhayat Kemerli)
 • Sosyal Hüküm ve Sendikal Hareket (Seyhan Erdoğdu)
 • Büyüteç:
 • Sağlık İnsangücü Planlaması (Dr. Derman Boztok, Dr. Bülent Kılıç)
 • Sağlık İnsangücü: Sorunlar Çözümler (Prof. Dr. Nusret H. Fişek)
 • Hemşirelik Mesleği (Hem. Lalezar Mürşidpınar)
 • Sağlıklı İnsan Gücü ve Veteriner Hekimliği (Vet. Hek. Naci Yaman)
 • Diş Hekimliği’nde İnsangücü Planlaması (Dr. Müge Korkmaz)
 • İnsangücü ve Eczacılar Grubu (Ecz. Firdevs Korkmaz)
 • Yarının İdeal Yöneticisi (Ahmet Semih Arpacı)
 • Hedef : Çıkan Pratisyen Hekimlerle Özdeşleşenler (Doç. Dr. A. Gürhan Fişek)
 • Toplum Hekimliği Eylemi:
 • Ankara Tabip Odası Toplum Hekimliğini Tanıtma Çalışmaları Bürosu’nun TTB Nusret Fişek Halk Sağlığı Ödülü İle İlgili Önerisi
 • Prof. Dr. Nusret H. Fişek Doğum ve Ölüm Yıldönümlerinde “Barış Konseri” ve “Bilimsel Etkinliklerle” Anılıyor.

Dergiyi pdf formatında okumak için tıklayın

Mayıs 1992

 • İşçi Sağlığı Eski Genel Müdürü Dr. Ergin Atasü ile Söyleşi
 • Güvence ve Sağlık (Doç. Dr. A. Gürhan Fişek)
 • İş Kazaları ve Yaşam Değişiklikleri (H. Levenson, M.L Hirschfeld, A.H Hirschfeld)
 • Kızılötesi Işınlara Sunuk Kalan Gözler ve Deri (M. Hokkala, A. Divenyl)
 • Ekonomik Gelişme ve Çevre Doruğu (Rio 1992)
 • Çocuklar Seslerini Duyurmak İstiyorlar
 • Büyüteç:
 • Madenlerde Güvenlik (F.T Moyer)
 • Madenlerde İş Sağlığı (C. Amoudru)
 • Kömür Madenleri (F. Kindermann)
 • Kömür Madenciliğinde Çalışma Koşulları, Ortamı ve Türkiye (V. Eskov)
 • Çeşitli Ülkelerden Örnekler:
 • Macaristan
 • İsviçre
 • Almanya
 • ABD
 • Okurların Kaleminden:
 • Asbest ve İşçi Sağlığı (Seyhan Erdoğdu)
 • Tabip Odaları- Sertifika Kursları (Dr. Murat Fırat)
 • Kent- Bizden Size

Dergiyi pdf formatında okumak için tıklayın

Arşivler