bülent kılıç

Temmuz-Ağustos 1996

 • Makinaların Neden Olduğu Sağlık ve Güvenlik Sorunları (Mak. Müh. Gürbüz Yılmaz)
 • İş Kazalarına Bağlı Yaralanma ve Ölümlerin Adli Tıp Açısından Değerlendirilmesi (Dr. Yasemin Günay)
 • Hedef: Çalışma Yaşamında Sağlık Raporu (Örnek Olgu Çalışan Çocuklar) (Doç .Dr. A. Gürhan Fişek)
 • Büyüteç: Sürdürülebilir Kalkınma ve Uluslararası Ekonomik İşbirliği: Gelişmekte Olan Ülkelerde Yoksulluğun Ortadan Kaldırılması İçin Uluslararası İşbirliği (Derleyen: Oya Afşar)
 • Çeşitli Ülkelerden:
 • Brezilya
 • Polonya
 • İtalya
 • Yunanistan
 • Adolesan (Genç Yetişkin) Cinselliği (Derleyen: Bülent Kılıç)

Dergiyi pdf formatında okumak için tıklayın

Mart-Nisan 1996

 • İnsan Yerleşmeleri Doruğu (HABITAT II) (Derleyen Dr. Bülent Kılıç)
 • Hedef: İş Tanımı, İş Tarihçesi ve İş Sağlığı Takımı (Doç. Dr. A. Gürhan Fişek)
 • Büyüteç:
 • İş Güvenliğinin Temel İlkeleri (Mak. Müh. Gürbüz Yılmaz)
 • İnsan ve Makina (Matti Tapiainen)
 • Makina Koruyucuları (Mak. Müh. Gürbüz Yılmaz)
 • İş Hijyeni (Kim. Y. Müh. Mustafa Taşyürek)
 • Yangınlar ve Korunma Yöntemleri (Kim. Y. Müh. Mustafa Taşyürek)
 • Sanayide Çevre Bilincinin Gelişmesine Bir Örnek : Üçlü Sorumluluk (Responsible Care) Programs (Dr. Caner Zanbak)
 • Gece Vardiyası (Mikko Harma)
 • Okur Kaleminden:
 • Brisa’da İş Güvenliği Politikası ve Komiteler (Kim. Y. Müh. Dilşen Lostar)
 • Neden Okul Sağlığı (Dr. Elif Özmert)
 • Çocuk Emeği:
 • Tayland: Kız Çocukları ve Eğitim Merkezi (DEP) Gelişim ve Eğitim Progaramı

Dergiyi pdf formatında okumak için tıklayın

Kasım-Aralık 1995

 • Kadın Işçi Sorguluyor
 • Kadınlar ve Çalışma Yaşamı (Psi. Nurhayat Kemerli)
 • Sosyal Hüküm ve Sendikal Hareket (Seyhan Erdoğdu)
 • Büyüteç:
 • Sağlık İnsangücü Planlaması (Dr. Derman Boztok, Dr. Bülent Kılıç)
 • Sağlık İnsangücü: Sorunlar Çözümler (Prof. Dr. Nusret H. Fişek)
 • Hemşirelik Mesleği (Hem. Lalezar Mürşidpınar)
 • Sağlıklı İnsan Gücü ve Veteriner Hekimliği (Vet. Hek. Naci Yaman)
 • Diş Hekimliği’nde İnsangücü Planlaması (Dr. Müge Korkmaz)
 • İnsangücü ve Eczacılar Grubu (Ecz. Firdevs Korkmaz)
 • Yarının İdeal Yöneticisi (Ahmet Semih Arpacı)
 • Hedef : Çıkan Pratisyen Hekimlerle Özdeşleşenler (Doç. Dr. A. Gürhan Fişek)
 • Toplum Hekimliği Eylemi:
 • Ankara Tabip Odası Toplum Hekimliğini Tanıtma Çalışmaları Bürosu’nun TTB Nusret Fişek Halk Sağlığı Ödülü İle İlgili Önerisi
 • Prof. Dr. Nusret H. Fişek Doğum ve Ölüm Yıldönümlerinde “Barış Konseri” ve “Bilimsel Etkinliklerle” Anılıyor.

Dergiyi pdf formatında okumak için tıklayın

Eylül-Ekim 1995

 • Fişek Enstitüsünün Toplumsal Konumu (Dr. Bülent Kılıç)
 • Hedef: Küçük Sanayii Sitelerinde İşçi Sağlığı ve Güvenliği Birimi: FİŞEK MODELİ (Doç. Dr. A. Gürhan Fişek)
 • Büyüteç:
 • Çocuk Çalıştıran Küçük İşyerlerinde Çalışma Koşulları Üzerinde Bir Araştırma (Kim. Y. Müh. Mustafa Taşyürek ? Doç. Dr. A. Gürhan Fişek)
 • Yürüyen Klinik İle Ağız ve Diş Sağlığı Çalışmaları (Dr. Salih Sağtürk)
 • Fabrika ve Atölyede Çalışanların Çalışma Yaşamına İlişkin Sorunları
 • (İhsan Yüksel)
 • Çalışan Çocuğa Kimliğini Yeniden Kazandırma
 • Çalışan Çocuklarda Çocuk Kimliğini Yeniden Oluşturmak (Prof. Dr. Bahar Gökler)
 • 12- Çocuk- Spor Eğitiminin Bireyin Gelişimindeki Yeri (Dr. Egt. Gıyasettin Demirhan)
 • Çeşitli Ülkelerden:
 • Hindistan
 • Nikaragua
 • Bangladeş

Dergiyi pdf formatında okumak için tıklayın

Mayıs-Haziran 1995

 • Öngörü: Türkiye’de Köyden Kente Akının Doğurduğu Eğitim Meseleleri (Prof. Dr. Cavit Orhan Tütengil)
 • Toplum Örgütlerinden: 1)DİSK / Genel İş, 2)TÜRK- Büyüteç: İşyeri Hekimliği Uygulamaları
 • İşyeri Hekimliği (Doç. Dr. İsmail Topuzoğlu)
 • İşyeri Hijyenisti ? Güvenlik Uzmanı (Kim. Müh. Mustafa Taşyürek)
 • İş Sağlığı Çalışmalarında Güzel Bir Başlangıç . Yenice İş Sağlığı Merkezi (YİSME) Deneyi (Doç. Dr. Remzi Aygün)
 • 161 no’lu Uluslararası Çalışma Örgütü Sözleşmesi
 • Çeşitli Ülkelerden: Uluslararası Hukukta İşçi Sağlığı Hizmetlerinin Organizasyonu (Prof. Dr. A. Murat Demircioğlu)
 • Hedef: Işyeri Hekimliği ve Hekimlerin Meslek Örgütü (Doç. Dr. A. Gürhan Fişek)
 • Ankara Tabip Odası İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Komisyonu 1995- Okur Kaleminden:
 • Işyeri Hekimliği Komisyonu Çalışmaları (Dr. Nezahat Sözer Orhan)
 • Bir Okur Semineri ve İlk Tanışma İzlenimleri (Dr. M. Akif Seval)
 • İşyerinde Katılım Modelleri ve Işyeri Hekimleri (Dr. Bülent Kılıç)
 • Bir Toplumsal Tarih Belgesi

Dergiyi pdf formatında okumak için tıklayın

Mart-Nisan 1995

 • Hedef: Sağlık Meslek Birlikleri Dayanışma Kurulu (Doç. Dr. A. Gürhan Fişek)
 • Toplum Örgütlerinden:
 • Kadın Dayanışma Vakfı Forum (Nurhayat Kemerli)
 • NÜSED Basın Açıklaması
 • Toplum Ağız- Toplum Hekimliği Eylemleri:
 • Toplum Hekimliğini Tanıtma Çalışmaları Gölbaşı 1 ve 2 no’lu Sağlık Ocaklarında (Dr. Bülent Kılıç)
 • İlaç Üzerine (Doç. Dr. Okan Akay)
 • İlaç Yönetiminde Akılcılık (Prof. Dr. İsmail Üstel)
 • Akılcı İlaç Kullanımında Tüketim Kontrolünün Yeri (Prof. Dr. R. Kazım Türker)
 • Temel İlaçlar ve Jenerik İlaç Uygulaması (Prof. Dr. Metin Tanker)
 • İlaçta Patent (Ecz. Firdes Korkmaz)
 • Akılcı Bir Kuruluş: FDA (Dr. Ecz. Leyla Üstel)
 • Soru- Çeşitli Ülkelerden:
 • ABD
 • İngiltere
 • Suudi Arabistan
 • Kadın Sorguluyor
 • Aile İçinde Kadına Yönelik Fiziksel Şiddet Olayının Adli Tıp Kurumu’na Yansıması (Yasemin Günay ? Emel Ramadanoğlu)

Dergiyi pdf formatında okumak için tıklayın

Mart-Nisan 1994

 • Avrupa’dan
 • İşyerinde Sağlık ve Güvenlik Hakkındaki AET Yasaları (W.J Hunter)
 • Sağlık ve Güvenlikte Öncelikli 4 Konu
 • Avrupa’da Emeklilerin Durumu
 • Artan Baskıdan Kurtulmak İçin Stres Barometresi (A. Vaananen)
 • Teknoloji Transferinin Gizli Maliyeti (Fred Pearce)
 • Hedef: Toplum Örgütleri ve Sağlık (Doç. Dr. A. Gürhan Fişek)
 • Büyüteç: Sağlıkta Toplum Katılımı
 • Katılımın Neresindeyiz? (Feryat Kaygusuz)
 • Güzel Bir “Katılım” Örneği, 8. Okur Semineri: Sağlıkta Toplum Katılımı (Dr. Ömür Çınar Elçi)
 • “Katılım” Olgusunun Tarihsel Gelişimi (Dr. Bülent Kılıç)
 • Günümüzde Sağlık Hizmetlerine Toplum Katılımı (Dr. Uğur Gönül)
 • Sağlık Hizmetlerinde Üretenlerin Katılımı (Dr. Bülent Ilgaz)
 • Sağlık İçin Katılım (Dr. Derman Boztok)
 • Okur Kaleminden ? ISO 9000 Geliyor (Ruhi Öktem)
 • Çocuklar Çiçektir ? Çalışmanın Çocuğa Etkisini Nasıl İnceleyelim? (A. Fyte)
 • Bizden Size
 • Kendi Düşen Ağlamaz (Prof. Dr. Mümtaz Soysal)
 • Kadın İşçi Sorguluyor ? Türkiye’nin İlk Kadın Sendikacısı

Dergiyi pdf formatında okumak için tıklayın

Kasım 1993

 • Hindistan’dan
 • Işyerinde Sağlık ve Güvenliğin Geliştirilmesinde İşçilerin Rolü (G. Ramanujam)
 • Hedef: İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Kurulları (Doç. Dr. A. Gürhan Fişek)
 • Kadın İşçi Sorguluyor:
 • Eşitliğe Giden Yollar (Mary Chiney- Zirveye Doğru Eşitsiz Yarış (Maria Angelika Ducci)
 • Çocuklar Çiçektir:
 • Kentsel Yoksulluk ve Çocuk Emeği: Şili’de Çocuk Emeğinin İncelenmesi (Maria de la Luz Silva)
 • Büyüteç: Yerel Yönetimler ve Sağlık
 • Çağdaş 1930’lar (Bülent Tanık)
 • Belediyeler ve Sağlık Hizmeti (Doç. Dr. Remzi Aygün)
 • Yerel Yönetimler ve Sağlık Hizmetleri Üzerine (Mehmet Kuşcu)
 • Anahtar İnsanlar, Ihtisaslaşmış Zabıta ( Dr. Nezih Varol)
 • Duyarlı Esnaf- Yerel Yönetimler ve Tüketici (Turan Çakar)
 • Temel Sağlık Hizmetleri Yerel Yönetimlere Devredilmelidir!… (Doç. Dr. Firuz Demir Yaşamış)
 • Kişiye Yönelik Koruyucu ve Geliştirici Sağlık Hizmetleri Tümüyle Belediyelere Devredilebilir mi? (Y. Doç. Dr. A. Erdal Sargutan)
 • Okur Kaleminden:
 • Okur “Topluçalışım’ı” Yerel Yönetimler ve Sağlık (Dr. Bülent Kılıç)
 • Nusret Fişek’in Öğrencisi Olmak (Doç. Dr. Ayşen Bulut)
 • Prof. Dr. H. Nusret Fişek Köşesi

Dergiyi pdf formatında okumak için tıklayın

Mart 1993

 • Hedef : Herkese Sağlık (Doç. Dr. A. Gürhan Fişek)
 • Avrupa’dan İleri İmalat Teknolojisinde İnsan gücü Yönetimi
 • Çalışan Kadın Sorguluyor
 • İngiliz İşverenler Kadın İşgücünü Arttırma Programını Destekliyor
 • Kostarika’da Kadınların Mesleki Eğitimde Yeni Bir Hareket
 • Yayın da Eşitlik
 • Eski Sorulara Yeni Söylem
 • İş Bir Eğlencedir
 • Büyüteç: Sağlık ve Sağlık Bakanlığı’nın Son Girişimleri
 • Okur Bildirgesi
 • Sağlıkta Pazar Ekonomisine Hayır
 • Yeni Sağlık Yasaları Neler Vaadediyor?
 • Elimizdeki Her İyi ve Güzel Olan Şeyi Kaybetmek Zorunda mıyız?
 • Bir ‘Mega Proje’
 • Sağlık Reformu Yasa Çalışmalarındaki Yanlış
 • Sağlığa Sabotaj mı?
 • Sosyo- Sağlıkta Çağdaşlık mı, Çağdaşlık mı?
 • Sağlıkta Reform (!) ve Sakıncaları
 • Çeşitli Ülkelerden Örnekler:
 • Beyaz Rusya
 • Çin
 • Güney Afrika
 • Kanada
 • Okurların Kaleminden:
 • Sevgili Çalışma Ortamı (Dr. Gazanfer Aksakoğlu)
 • 3. Okur Seminerinin Ardından (Dr. Bülent Kılıç)
 • Türkiye’de Kaçak İşçiler (Yıldırım Koç)
 • Bizden Size

Dergiyi pdf formatında okumak için tıklayın

Arşivler