rüçhan ışık

Temmuz 1992

 • ILO Türkiye Temsilcisi Rüçhan Işık
 • Latin Amerika’da Kadın İşçiler
 • Toplumsal Bildirge’nin Avrupa Topluluğundaki Etkileri (M. Lynn)
 • Büyüteç: Büyük Endüstriyel Tehlikeler
 • Büyük Tehlike Sorununa Genel Bakış
 • Büyük Tehlike Odaklarının Tanımlanması
 • ILO Sözleşme ve Tavsiye Kararı İçin Taslak
 • Görüşler
 • Hedef: Onde Gelen Endüstriyel Tehlikeler İçin Eylem Planı (Doç. Dr. A. Gürhan Fişek )
 • Stres’le Uzaklaşmak
 • İlkyardım- Vardiyalı İşçiler İçin Zor Bir Günün Gecesi
 • Çeşitli Ülkelerden Örnekler:
 • Finlandiya
 • Polonya
 • Belçika
 • Malezya
 • Okurların Kaleminden:
 • Alternatif İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Pankartları (Yıldırım Koç)
 • Sağlık Çalışanları Sağlıklarına Sahip Çıkıyor (Dr. Ahmet Şentürk)
 • Avrupa’da Yarım Zaman Çalışma Yaygınlaşıyor (Prof. Dr. Gazanfer Aksakoğlu)

Dergiyi pdf formatında okumak için tıklayın

Mart 1992

 • Çıkarken
 • Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Moğultay İle Söyleşi
 • Gelişmekte Olan Ülkelerde İş Güvenliği ve İşçi Sağlığı (Prof. Dr. Rüçhan Işık)
 • Kara Elmasa Kara Seçenek (Doç. Dr. A. Gürhan Fişek)
 • Kazaların Daha Etkili Önlenmesi (P. Oskama)
 • Bilgilenme, Güvenli Çalışma Alışkanlıkları Yaratır (A. Seppala)
 • Meslek Kanserlerinin Önlenmesi (P. Oskama)
 • Büyüteç:
 • Yük Taşıma Ve Kaldırmada En çok Ağırlık ve Sağlığa Etkisi
 • Kaldırma ve Taşıma (Shürmann ve Luginbühl)
 • En Çok Ağırlıklar (P.V Thacker )
 • Biyomekanik (E.R Tichauer); Sırt Ağrısı (j. R Glover)
 • ILO Sözleşmesi No: 127
 • ILO Tavsiye Kararı No: 128
 • Çeşitli Ülkelerden Örnekler:
 • İspanya
 • Filipinler
 • Bağımsız Devletler Topluluğu (CIS)
 • Papua Yeni Gine
 • Okurların Kaleminden:
 • 657’nin Gizli İşçileri – İşyeri Hekimlerinin Önde Gelen Sorunları (Dr. Fatih Zeybek )
 • İş Güvencesi Yasa Taslağı (Hayati Yılmaz)
 • Madencinin Karısı Soruyor?

Dergiyi pdf formatında okumak için tıklayın

Arşivler