remzi aygün)

Mayıs-Haziran 1995

 • Öngörü: Türkiye’de Köyden Kente Akının Doğurduğu Eğitim Meseleleri (Prof. Dr. Cavit Orhan Tütengil)
 • Toplum Örgütlerinden: 1)DİSK / Genel İş, 2)TÜRK- Büyüteç: İşyeri Hekimliği Uygulamaları
 • İşyeri Hekimliği (Doç. Dr. İsmail Topuzoğlu)
 • İşyeri Hijyenisti ? Güvenlik Uzmanı (Kim. Müh. Mustafa Taşyürek)
 • İş Sağlığı Çalışmalarında Güzel Bir Başlangıç . Yenice İş Sağlığı Merkezi (YİSME) Deneyi (Doç. Dr. Remzi Aygün)
 • 161 no’lu Uluslararası Çalışma Örgütü Sözleşmesi
 • Çeşitli Ülkelerden: Uluslararası Hukukta İşçi Sağlığı Hizmetlerinin Organizasyonu (Prof. Dr. A. Murat Demircioğlu)
 • Hedef: Işyeri Hekimliği ve Hekimlerin Meslek Örgütü (Doç. Dr. A. Gürhan Fişek)
 • Ankara Tabip Odası İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Komisyonu 1995- Okur Kaleminden:
 • Işyeri Hekimliği Komisyonu Çalışmaları (Dr. Nezahat Sözer Orhan)
 • Bir Okur Semineri ve İlk Tanışma İzlenimleri (Dr. M. Akif Seval)
 • İşyerinde Katılım Modelleri ve Işyeri Hekimleri (Dr. Bülent Kılıç)
 • Bir Toplumsal Tarih Belgesi

Dergiyi pdf formatında okumak için tıklayın

Kasım 1993

 • Hindistan’dan
 • Işyerinde Sağlık ve Güvenliğin Geliştirilmesinde İşçilerin Rolü (G. Ramanujam)
 • Hedef: İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Kurulları (Doç. Dr. A. Gürhan Fişek)
 • Kadın İşçi Sorguluyor:
 • Eşitliğe Giden Yollar (Mary Chiney- Zirveye Doğru Eşitsiz Yarış (Maria Angelika Ducci)
 • Çocuklar Çiçektir:
 • Kentsel Yoksulluk ve Çocuk Emeği: Şili’de Çocuk Emeğinin İncelenmesi (Maria de la Luz Silva)
 • Büyüteç: Yerel Yönetimler ve Sağlık
 • Çağdaş 1930’lar (Bülent Tanık)
 • Belediyeler ve Sağlık Hizmeti (Doç. Dr. Remzi Aygün)
 • Yerel Yönetimler ve Sağlık Hizmetleri Üzerine (Mehmet Kuşcu)
 • Anahtar İnsanlar, Ihtisaslaşmış Zabıta ( Dr. Nezih Varol)
 • Duyarlı Esnaf- Yerel Yönetimler ve Tüketici (Turan Çakar)
 • Temel Sağlık Hizmetleri Yerel Yönetimlere Devredilmelidir!… (Doç. Dr. Firuz Demir Yaşamış)
 • Kişiye Yönelik Koruyucu ve Geliştirici Sağlık Hizmetleri Tümüyle Belediyelere Devredilebilir mi? (Y. Doç. Dr. A. Erdal Sargutan)
 • Okur Kaleminden:
 • Okur “Topluçalışım’ı” Yerel Yönetimler ve Sağlık (Dr. Bülent Kılıç)
 • Nusret Fişek’in Öğrencisi Olmak (Doç. Dr. Ayşen Bulut)
 • Prof. Dr. H. Nusret Fişek Köşesi

Dergiyi pdf formatında okumak için tıklayın

Arşivler