necati dedeoğlu

Kasım-Aralık 1998

 • İşçi Sağlığı ve Iş Güvenliği’nde “Grup”çu ve “Kişisel ” Çözümlerin Çekişmesi
 • işyerinde “Çıkartma ve Kurtarma ” İşlerinde Acil Müdahale Ekipleri
 • İşyerinde Tehlikeleri Kontrol Altına Almanın Altı Yolu
 • Toplumsal Duyarlılığın Geliştirilmesi Konulu Atölye Çalışması
 • İzmir- Yaşlanmamış Kareler
 • Prof. Dr. Nusret Fişek Anıldı
 • Oldukça Canlı İki Ay Geçiren Vakıf, Toplumda ilgili ve Gönüllü Odağı Olmayı Sürdürüyor
 • TÜBITAK Enerji Teknolojileri Politikası Çalışma Grubu Raporu: Enerjinin Etkin Kullanımı ve Sürdürülebilir Enerji Yaklaşımı

Dergiyi pdf formatında okumak için tıklayın

Mayıs-Haziran 1994

 • Hedef: Toplum Örgütlerinde Üretim ve Katılım (Türk Tabipleri Birliği’nden Örneklerle) Doç. Dr. A. Gürhan Fişek
 • Yaşlanan İşgücü: Sorunlar ve Fırsatlar
 • Bilimde Yaratıcılık ve Özgürliük (R.K Uenishl)
 • Büyüteç: Sigara ve Çocuk
 • İşyerinizde Hala Sigara İçiliyor mu ? (Prof. Dr. Necati Dedeoğlu)
 • Sigara İle İlgili Bazı Gerçekler (Derleyen: Prof. Dr. Ali Esat Karakaya)
 • Çalışan Çocuklarda Sigara Alışkanlığı (Ayşin Koçak)
 • Ergenlikte Benlik İmajı: Çalışan ve Öğrenci Ergenler Arasında Karşılaştırmalı Bir Çalışma (Doç. Dr. Haluk Özbay ve Arkadaşları )
 • 13- Tütün ve Tütün Mamüllerinin Zararlarının Önlenmesine Dair Kanun ve Cumhurbaşkanlığınca Veto Gerekçesi (özet)
 • Çeşitli Ülkelerden:
 • Lüksemburg
 • İngiltere
 • Toplum Örgütlerinden:
 • NÜSED
 • Nükleer Karşıtı Kongre Sonuç Bildirgesi
 • Okur Kaleminden:
 • Bir Adli Tıp (Meslek Hastalığı) Olgusu (Dr. Yasemin Günay, Yrd. Doç. Dr. Gürsel Çetin)

Dergiyi pdf formatında okumak için tıklayın

Arşivler