metin özuğurlu

Temmuz – Ağustos – Eylül 2020

 • Prof. Dr. Gürhan Fişek Sosyal Politika Makale Ödülü ve Katılım Koşulları
 • Sosyal Hizmet ve Sosyal Yardımların Sosyal Politika Araçları İçerisindeki Yeri – “Genel”i “Yerel”e İndirmek
 • Covid-19 Sürecinde Çocuk İşçilerin Ne Halde Olduğuna Dair İki Araştırma
 • IPEC’ten Bugüne: Türkiye’de Çocuk Emeğine Dair Politika Belgeleri Üzerine
 • Pandemi Koşullarında Uluslararası Örgütlerin Gündeminde Çocuk İşçiler: ILO ve UNICEF Örneği
 • 21. Yüzyılda Sendikacılık Hareketi: Geldiysen Üç Kere Vur!
 • Çocuk ve Genç İşçilerin İş Kazası “Olası Kast” Kapsamına Girer mi?
 • Doç. Dr. Osman Elmek: Sağlık Yerine Ekonominin Öncelenmesi Salgının Kontrol Altına Alınamayan Bir Boyuta Ulaşmasına Neden Oldu
 • Küresel Sendikal Haklar Raporu: Türkiye, İşçiler İçin En Kötü 10 Ülke Arasında
 • Türkiye’de Kadın ve Erkekler Arasındaki Ücret Farkı Yüzde 15,6
 • Bir Tartışma Çağrısı Olarak “Pedagojik Tahakküm”
 • Halk Sağlığı Önderi Prof. Dr. Nusret H. Fişek 106 Yaşında
 • Elektrik Ark Kaynağı Yapılması

Dergiyi pdf olarak okumak için tıklayınız. 

Ocak-Şubat 1997

 • Cinsiyet Kültürü, Stres ve Kamu Kültürünün Yeniden Yapılanması (Su Maddock)
 • Teknik Uzmanlık Sahibi Kadınların Becerilerinden Nasıl Yararlanılabilir?(Safa Vaas)
 • Büyüteç: Bir Okur Semineri Sonrası Düşünceler : Genç Kızların Cinsellik ve Üreme Sağlığı Eğitimine Gereksinimleri Var mı? (Sosy. Dr. Filiz Kardam)
 • Üreme Sağlığında Toplum Hekimliği (Prof. Dr. Ayşen Bulut)
 • Toplum Hekimliği Çerçevesinde Kadına Bakış Açısı İçin Bazı Öneriler (Dr. Şennur Özdemir)
 • Cinsel Saldırı ve Adli tıp (Doç. Dr. Fatih Yavuz Uzm. Dr. Yasemin Günay)
 • Feminist Terapi (Psi. Şule Monn)
 • Uluslararası Sözleşmelerde Kadın Emeği (Funda Alefendoğlu)
 • Adaletten Kadına Ne Kadar Pay Düşüyor? (Av. İlknur Kalan)
 • Kadınların Andı (Çev. Prof. Dr. Necla Arat)
 • Çalışan Kadınların Giderek Artışı ve Endüstriyel Toplumlarda Ailenin Geleceği (Valerie Kincode Oppenhelmer)
 • Sosyal Politikada Yeni Strateji Arayışları (Arş. Görv. Dr. Metin Özuğurlu)
 • Almanya’da Meslek Hastalığına Tanı Koyma Süreci İçinde Soruşturulan Olgular İçin Hazırlanan Raporlara Bir Örnek : Wissenschafliches Gulachien (Dr. M. Sarper Erdoğan)

Dergiyi pdf formatında okumak için tıklayın

Arşivler