gazanfer aksakoğlu

Temmuz-Ağustos 1994

 • Özgürlüğü Takvime Koymak
 • İnsan, Makinalar ve Dil (O. Wendao)
 • Meslek, Aile Ortamı ve Ergenlerin İstekleri: Laosa Modeli (K. Marjorbanks)
 • Hedef: Ulusal Düzeyde İşçi Sağlığı İş Güvenliği Kurulu (Doç. Dr. A. Gürhan Fişek )
 • Çeşitli Ülkelerden:
 • Almanya
 • Kırgızistan
 • Okur Kaleminden:
 • Örgüt, Örgütlenme ve Kurumsallaşma (Bir Örnekten Yola Çıkarak) (Dr. Murat Fırat)
 • Kaliteli Bir Okul Semineri: Kalite ve Sağlık (Prof. Dr. İsmail Üstel)
 • Büyüteç: Sağlık ve Kalite
 • Kalite Kavramı (İsmet Öztunalı)
 • ISO 9000 Uygulama Esasları ve Gerekleri (Yasemin Başar, Doç. Dr. Ö. Tunç Savaşçı)
 • Çevre ve Kalite (Dr. Ecz. Leyla Üstel)
 • İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği, Kalite Sağlama Çabalarının Ayrılmaz Bir Parçasıdır (Ruhi Öktem)
 • Sağlık Hizmetlerinde Kalite ve Tıp Etiği (Dr. Çağrı Kalaça)
 • Hekim İstihdamı ve Sağlık Hizmetinde Kalite (Prof. Dr. Gazanfer Aksakoğlu)
 • Sağlık Hizmetlerinde Kalite Güvencesi (Dr. Derman Boztok)

Dergiyi pdf formatında okumak için tıklayın

Mayıs 1993

 • Hedef: Çocuklar Çiçektir…Ya Çıraklar? (Doç. Dr. A. Gürhan Fişek)
 • Söyleşi : Çıraklık Yaygın Eğitim Genel Müdürü M. Hamdi Ilhan
 • Çalışan Çocuklara Özel Sağlık Riskleri
 • Çalışan Çocuklara Verilen Sağlık Hizmetinde Farklı Yaklaşımlar (P.M. Shah)
 • Türkiye’den: Çalışan Çocuklarla İlgili 4 Araştırma
 • Çıraklık ve Çocuk Emeği Araştırması (Köksal Lordoğlu)
 • Çocuk İşçilerin Mediko Sosyal Sorunları Araştırması (Fişek)
 • Türkiye’de Çalışan Çocukların Özel Risk Faktörleri (Fişek)
 • Konfeksiyon Atelyelerinde Çalışan Kız Çocuklara İlişkin Bir Araştıırma
 • 1990’ların Çocuk Politikası Ulusal Kongresi Çalışan Çocuklar Raporu
 • Büyüteç: Çocuk İşçiliğinin Sona Erdirilmesi Uluslarası Programı (IPEC)
 • IPEC
 • IPEC ve Türkiye (Banu Kutluay)
 • Yürüyen Klinik ve Vefa Hizmeti
 • Çeşitli Ülkelerden Örnekler:
 • Çin
 • Hindistan
 • Endonezya
 • Brezilya
 • Okurların Kaleminden:
 • Şiir (Dengiz Toprak)
 • Barış İçin Çabalar Şimdi Yaşam Mücadelesi Durumundadır (Dr. Derman Boztok)
 • İsveç’te Kazalar (Dr. Gazanfer Aksakoğlu)

Dergiyi pdf formatında okumak için tıklayın

Mart 1993

 • Hedef : Herkese Sağlık (Doç. Dr. A. Gürhan Fişek)
 • Avrupa’dan İleri İmalat Teknolojisinde İnsan gücü Yönetimi
 • Çalışan Kadın Sorguluyor
 • İngiliz İşverenler Kadın İşgücünü Arttırma Programını Destekliyor
 • Kostarika’da Kadınların Mesleki Eğitimde Yeni Bir Hareket
 • Yayın da Eşitlik
 • Eski Sorulara Yeni Söylem
 • İş Bir Eğlencedir
 • Büyüteç: Sağlık ve Sağlık Bakanlığı’nın Son Girişimleri
 • Okur Bildirgesi
 • Sağlıkta Pazar Ekonomisine Hayır
 • Yeni Sağlık Yasaları Neler Vaadediyor?
 • Elimizdeki Her İyi ve Güzel Olan Şeyi Kaybetmek Zorunda mıyız?
 • Bir ‘Mega Proje’
 • Sağlık Reformu Yasa Çalışmalarındaki Yanlış
 • Sağlığa Sabotaj mı?
 • Sosyo- Sağlıkta Çağdaşlık mı, Çağdaşlık mı?
 • Sağlıkta Reform (!) ve Sakıncaları
 • Çeşitli Ülkelerden Örnekler:
 • Beyaz Rusya
 • Çin
 • Güney Afrika
 • Kanada
 • Okurların Kaleminden:
 • Sevgili Çalışma Ortamı (Dr. Gazanfer Aksakoğlu)
 • 3. Okur Seminerinin Ardından (Dr. Bülent Kılıç)
 • Türkiye’de Kaçak İşçiler (Yıldırım Koç)
 • Bizden Size

Dergiyi pdf formatında okumak için tıklayın

Temmuz 1992

 • ILO Türkiye Temsilcisi Rüçhan Işık
 • Latin Amerika’da Kadın İşçiler
 • Toplumsal Bildirge’nin Avrupa Topluluğundaki Etkileri (M. Lynn)
 • Büyüteç: Büyük Endüstriyel Tehlikeler
 • Büyük Tehlike Sorununa Genel Bakış
 • Büyük Tehlike Odaklarının Tanımlanması
 • ILO Sözleşme ve Tavsiye Kararı İçin Taslak
 • Görüşler
 • Hedef: Onde Gelen Endüstriyel Tehlikeler İçin Eylem Planı (Doç. Dr. A. Gürhan Fişek )
 • Stres’le Uzaklaşmak
 • İlkyardım- Vardiyalı İşçiler İçin Zor Bir Günün Gecesi
 • Çeşitli Ülkelerden Örnekler:
 • Finlandiya
 • Polonya
 • Belçika
 • Malezya
 • Okurların Kaleminden:
 • Alternatif İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Pankartları (Yıldırım Koç)
 • Sağlık Çalışanları Sağlıklarına Sahip Çıkıyor (Dr. Ahmet Şentürk)
 • Avrupa’da Yarım Zaman Çalışma Yaygınlaşıyor (Prof. Dr. Gazanfer Aksakoğlu)

Dergiyi pdf formatında okumak için tıklayın

Arşivler