Silis Kumunun Endüstriyel Kumlamada Kullanıldıktan Sonra Sahadan Uzaklaştırılmak İçin Kamyona Boşaltılması

 

Durum: Çelikten yapılmış kimyasal depolama tanklarının iç yüzeyleri oksitlenerek paslanmasını önlemek için boyama öncesi  [0.250-0.710 mm (veya 0.500-1 mm) çapında] silis kumu ile kumlanmaktadır. 7 – 8 bar basınçlı hava ile yüzeylere püskürtülmesi sonucu çok daha küçülen silis kumu tozu, ortamdan aspiratörle emilerek bir bunkerde toplanmakta ve oradan da big bag çuvallara doldurulmaktadır. Bu çuvallar, cerrahi maske kullanan bir işçi tarafından maket bıçağı ile kesilerek kamyona boşaltılmaktadır.

İşçinin bu çalışma sırasında karşılaşabileceği tehlikeleri tanımlayabilir misiniz?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neler Olabilir?

 

 

 

 

 

1.Kamyonun üzerine çıkmak ve inmek için uygun bir erişim aracı (merdiven vb.) kullanmadığında düşebilir.

2.Çuvalın kaldırma kolonları veya vinç halatının kopması durumunda işçi kum dolu çuvalın altında kalabilir.

 

 

 

 

 

 

 

3. Çuvalın ağzının kesilmesi ve boşalması sırasında silis kum tozu bulutu içerisinde kalan işçi, solunabilir boyuttaki silis tozlarının cerrahi maske tarafından tutulamayacağı için solunmasına yani akciğerlerine (alveollere) girmesine engel olamaz.

 

 

 

 

 

4. Solunabilir büyüklükteki (0,5-5 µm çaplı) silis partiküllerinin inhalasyonuyla, çoğunlukla radyografiyle saptanabilen bir akciğer hastalığı olan silikosis’e yakalanabilir.

5. Maket bıçağı el ve kol gibi uzuv yaralanmasına neden olabilir.

6. Silis kum tozu gözüne kaçarak, göz rahatsızlıkları oluşturabilir.

 

Ne yapılmalı?

1. Güvenlik önlemi almadan, kesinlikle askıdaki bir yükün altına girerek çalışma yapılmamalıdır.

2. Öncelikle toz oluşumu ve oluşan bu tozun yayılması, kişinin solunum düzeyine ulaşması önlenmelidir. Bu nedenle big bag çuval boşaltılmadan kamyona konulmalı ve bu şekilde taşınmalıdır.

3. İşletmeler, işçileri uygulanabilir alternatiflerin mevcut olduğu durumlarda silis kumu tozuna sunuk (maruz) bırakan temizlik uygulamaları yaptırmamalıdır.

 

 

 

 

 

 

 

 

4. İşe giriş ve periyodik sağlık muayenelerinde standart boyutlarda (35×35 ya da 30×40 cm) Posterio-Anterior (PA) akciğer grafisi (uygun/iyi bir teknikle) çekilmeli ve “Solunum Fonksiyon Testleri (Spirometri)” dahil olmak üzere tıbbi muayeneler yapılmalıdır.

5. Çalışanlara, silis kumu vb. tozlara sunuk kalmanın (maruziyetin) sağlık üzerine olası etkileri, çalışma ortamında bunlardan korunmanın en iyi yolları konusunda en ince ayrıntısına kadar eğitimler verilmelidir.

6. Tek Kullanımlık soluk verme ventilli ( Avrupa Standardı EN 149:2001 + A1:2009 / TS EN 149+A1) gereklerini karşılayan) FFP2 maskeler veya yarım yüz maskeleri ile toza karşı tam korumalı güvenlik gözlüğü verilmeli ve kullandırılmalıdır.

7. Emniyetli maket bıçakları kullanılmalıdır.

8. Hareketli platformlu erişim merdivenleri gibi uygun araçlarla kamyon üzerine çıkılmalı ve inilmelidir.

Tags: , ,

Arşivler