Prof. Dr. Mesut Gülmez’in Yeni Kitabı: Uluslararası Sosyal Güvenliğin Evrensel Sefaleti

Prof. Dr. Mesut Gülmez’in “Uluslararası Sosyal Güvenliğin Evrensel Sefaleti” başlıklı yeni kitabı yayınlandı. İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları’ndan çıkan kapsamlı çalışmada Prof. Dr. Mesut Gülmez bu kez uluslararası sosyal güvenliği; hukuk, politika ve uygulama boyutuyla son derece titiz bir şekilde disiplinlerarası bir yaklaşımla inceliyor.

Uluslararası sosyal güvenliğin 1919- 2018 yılları arasındaki gelişim seyrini eleştirel bir bakış açısıyla ele alan 698 sayfalık kitap, aslında yazarın 2015 yılında sosyal güvenlik konusunda “yayınlanmış” ilk çalışması olan bir sempozyum bildirisinden doğmuş. Bildirinin başlığı “Sosyal Güvenlik mi, Sosyal Koruma mı? Uluslararası Boyut ve Evrimi Üzerine ‘İlk’ Düşünceler”. Kitabın Önsöz’de açıklanan kısa öyküsü, özellikle genç bilim insanı adayları için, bu ‘ilk’ düşüncelerin yeni yeni sorularla ve bitmek bilmeyen bir bilimsel merakla, nasıl kapsamlı bir çalışmaya dönüştüğünü göstermesi açısından yol gösterici.

Prof. Dr. Mesut Gülmez, kitabın başında “Hakkın adı, sosyal güvenliktir ve bir “sosyal kişi hakkı”dır.” diyerek, alana yaklaşımını en başta netleştirdikten sonra uluslararası sosyal güvenliğin evrensel sefaletini, çok sayıda rapordan aktardığı ekonomik ve sosyal göstergelerle son derece çarpıcı verilerle ortaya koyuyor. Prof. Dr. Mesut Gülmez’in diğer kitapları gibi kapsamlı ve titiz bir çalışmanın ürünü olan kitap, sosyal politika alanıyla ilgilenen herkesin kütüphanesinde bulunması gereken temel bir başvuru kaynağı niteliği taşıyor.

Tags: ,

Arşivler