Prof. Dr. Gürhan Fişek’in Anısına Armağan Kitap: Gürhan Fişek’in İzinde Ortak Emek ve Ortak Eylem

 

İşçi sağlığı ve çocuk emeği alanlarında yaptığı çalışmalarla sosyal politika ve sosyal hekimlik alanlarına değerli katkıları olan Prof. Dr. Gürhan Fişek’in anısına armağan kitap yayınlandı. Gürhan Fişek’in İzinde Ortak Emek ve Ortak Eylem ismini taşıyan kitap Siyasal Kitabevi’nden çıktı. Kitaba Prof. Dr. Gürhan Fişek’in farklı disiplinlerden meslektaşları, dostları ve öğrencileri katkı sağladı.

İşçi Sağlığı İş Güvenliği,  Göç ve Çocuk, Sosyal Politikada Güncel Tartışmalar,  Dayanışma, Örgütlenme ve Hukuk başlıklı dört bölümden oluşan kitapta farklı disiplinlerden araştırmacıların çalışmalarına yer verildi.

Armağan kitap için kaleme alınan Önsöz’de, Türkiye’nin zor bir süreçten geçtiği, benzer bir sürecin daha önce 12 Eylül 1980 darbesi sonrasında da yaşandığına dikkat çekildi. Önsöz’de bu süreçte Gürhan Fişek’in 1402 sayılı Sıkıyönetim Kanunu’na dayanılarak Çalışma Bakanlığı’ndaki görevinden ihraç edilmesine rağmen işçi sağlığı alanındaki çalışmalarını sürdürdüğüne vurgu yapılarak “Çalışma Bakanlığındaki görevinden atılması, Gürhan Fişek’i ne topluma karşı bir güvensizliğe, ne de bireysel kurtuluş arayışına sürüklemiştir. Tersine, Gürhan Fişek kamu görevinden atıldıktan sonra, ömrünü vakfettiği işçi sağlığı ve iş güvenliği, çocuk emeği gibi alanlardaki çalışmalarını sürdürmüş, ufuk açıcı kurumsallaşmaların temelini atmıştır. İşçilerin hocası, karanlığın en yoğun olduğu o zor yıllarda bile, işçilerin sağlığının korunması ile birlikte çocuk işçiliğinin önlenmesi mücadelesine yeni mevziler kazandırarak kurumsallaşması için çabalamaktan geri kalmamıştır.” denildi. Önsöz’de ayrıca kitabın yeni yan yana gelişlerin ve ortak eylemlerin aracı olması dileği dile getirildi.

Katkı Sunanlar:

Gürhan Fişek’in Armağan kitaba makaleleri ile katkıda bulunan isimler şöyle: Taner Akpınar, Gamze YücesanÖzdemir, Gaye Burcu Yıldız, Murat Özveri, Mustafa Taşyürek, Emirali Karadoğan, Özgün Millioğulları Kaya, Mine Dilan Kıran, Gülbiye Yenimahalleli Yaşar, Gülcan Şahinbaş, Özgür Öngöre, Adem Yavuz Elveren, Gülay Toksöz, Hakan Topateş, Nursel Durmaz, Aslıcan Kalfa Topateş, Çağatay Güler, Kuvvet Lordoğlu, Elif Tuğba Doğan, Bilge Üzmezoğlu, Gülden Sarı, Deniz Çalışkan, Metin Özuğurlu, Feride Tanık Aksu, Sibel Doğanay, İlkay Savcı, Damla Demir, Deniz Beyazbulut, Çağla Ünlütürk Ulutaş, Denizcan Kutlu, Sebiha Kablay, Ayşen Bulut, Nergis Mütevellioğlu, Deniz Schulze, Seyhan Erdoğdu, Serter Oran, Muharrem Kılıç, Nail Dertli, Pir Ali Kaya. .

Tags: ,

Arşivler