Prof. Dr. Gürhan Fişek Sosyal Politika Makale Ödülü

 

1.Ödülün Amacı:

Ödülün amacı, ömrünü dünyayı işçiler ve tüm ezilenler için daha yaşanılabilir bir yer kılmaya adayan Prof. Dr. Gürhan Fişek’in mücadelesi ve eserleri doğrultusunda, toplumsal sorunlara yönelik suskunluğu, edilgenliği aşarak doğruları bulmak ve yaşama geçirmek için bilgi üretimini teşvik etmektir. Ödül, sosyal politika alanında özgün bilgi üretimini özendirmeyi ve bu alandaki tartışmaları zenginleştirmeyi amaçlamaktadır.

2.Makale Konusu:

Yarışmaya sosyal politikanın uğraşı alanına giren tüm konularda (sosyal güvenlik, sosyal dışlanma, toplumsal cinsiyet, çocuk emeği, çalışma yaşamı, ayrımcılık, göçmen emeği, emek tarihi, sendikacılık, gelir dağılımı, kent ve yoksulluk vb.) makale gönderilebilecektir.

Düzenleme Kurulu, ödül duyurusunda ilan etmek koşuluyla makale konusunu belirli bir tema ile sınırlandırabilir.

3.Başvuru Koşulları:

1.Yarışma tüm sosyal ve beşeri bilimler öğrencilerine ve mezuniyet tarihinin üzerinden en fazla bir yıl geçmiş olan araştırmacılara açıktır.

2.Yarışmaya sosyal politikanın uğraşı alanına giren tüm konularda (sosyal güvenlik, sosyal dışlanma, toplumsal cinsiyet, çocuk emeği, çalışma yaşamı, ayrımcılık, göçmen emeği, emek tarihi, sendikacılık, gelir dağılımı, kent ve yoksulluk vb.) makale gönderilebilecektir.

3.Yarışmaya gönderilen makalelerin sosyal politika alanında özgün bir araştırmanın verilerine dayanması veya bu alana özgün bir kuramsal tartışmayla katkıda bulunması beklenmektedir.

4.Makalelerin dili Türkçe olmalıdır. Başka dillerde yazılmış makalelerle yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

5.Makaleler başlık, dipnotlar ve referanslar dâhil 5000 kelimeyi aşmamalı ve Çalışma Ortamı Dergisi atıf kurallarına (https://calismaortami.fisek. org.tr/yazim-kurallari) uygun olarak yazılmalıdır.

6.Yarışmaya gönderilen makalelerin herhangi bir yerde yayınlanmamış veya başka bir yarışmada ödül kazanmamış olması gerekmektedir.

4.Ödül, Başvuru Süresi ve İletişim:

1.Ödüle lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencileri ile mezuniyet tarihinin üzerinden en fazla bir yıl geçmiş olan araştırmacıların başvuruları kabul edilecektir.

2.Prof. Dr. Gürhan Fişek Sosyal Politika Makale Ödülü lisans ve lisansüstü olmak üzere iki kategoride verilecektir. Ödül miktarı lisans düzeyinde birinci seçilen makale için 1500 TL, lisansüstü düzeyinde birinci seçilen makale için 3000 TL olarak belirlenmiştir.

3.Makaleler 1 Mart 2019 tarihine kadar bilgi@ fisek.org.tr adresine gönderilmelidir.

4.Katılımcılar makale ile birlikte, yazarın adı, kurumu (üniversitesi vb.), açık adresi, iletişim bilgilerinin (telefon ve elektronik posta adresleri) yer aldığı öz geçmişlerini de göndermelidirler.

5.Seçici Kurul:

Seçici Kurul, Fişek Enstitüsü Çalışan Çocuklar Bilim ve Eylem Merkezi Vakfı Yönetim Kurulunca belirlenecektir.

6.Sonuçlar:

Ödüller Prof. Dr. Gürhan Fişek’in doğum günü olan 30 Mart’ta düzenlenecek anma etkinliğinde verilecektir.

Arşivler