Prof. Dr. A. Gürhan Fişek’in Anısına Armağan Kitap

Çalışma Ortamı’ndan…

Fişek Enstitüsü Çalışan Çocuklar Bilim ve Eylem Merkezi Vakfı’nın olaylara bakışını, eylemlerini ve ufkunu, gönlünce yansıttığı iletişim aracı olan dergimizin “Çıkarken” başlıklı bildirisinde, “yıllarla biriken sorunların çözümüne yönelik adımların atılmamış olmasının yarattığı karamsarlığı ve çözümsüzlüğü aşabilmenin ilk adımı, sorunların olduğu alanlarda çalışanların bir araya gelerek sorunların üzerine hep birlikte eğilmeleri için herkesin katkısıyla bir “haberleşme” ve “iletişim” ortamı yaratılması” gerekliliğine vurgu yapmıştık. Siz sevgili okurlarımızın katkısı ve desteği ile bu ortamı, karşılıklı etkileşim içerisinde zenginleştirerek, ufuk açarak ve birikimleri paylaşarak 153. sayıya ulaştırmanın heyecanını ve coşkusunu yaşıyoruz.

Kendimizi ve çevremizi geliştirip daha iyiye ulaşma sorumluluğunun gereklerini yerine getirmek için 153. sayıdan başlayarak dergimizde biçimsel bazı değişikliklere ve yeniliklere gidiyoruz. Çalışma Ortamı Dergisi, bu sayıdan itibaren üç ayda bir sayfa sayısı artmış bir şekilde yayınlanacak. Bunun yanı sıra Genç Kalemler ve Sokağın Sesi gibi yeni köşelere yer vereceğiz. “İnsanı” ve “toplumu” ilgilendiren çeşitli konuları, farklı boyutları ile çok-bilimli değerlendirmeler ışığında, “bütünsel” bir bakış açısıyla “Büyüteç” altına alacağız.

Daha ilk sayımızı çıkarırken amacımızın “doğruları hep birlikte bulup, doğruların yaşama geçmesini de hep birlikte sağlayabilmemiz için bir ortam oluşturmak” olduğunu açıklamıştık. Dün olduğu gibi bugün de böylesi bir ortamı yaratabilmek için sizin destek ve katkılarınıza gereksinmemiz var. Bu yüzden dergimize etkin katılımınızı bekliyoruz.

Prof. Dr. A. Gürhan Fişek’in Anısına Armağan Kitap

“Çocuk emeği” ve “işçi sağlığı iş güvenliği” konularında yaptığı çalışmalarla sosyal politika ve sosyal hekimlik alanına değerli katkıları olan, “dünyaya ve yaşama aldıklarından daha fazlasını veren insanlardan biri” olarak tanımlanan, işçiye, emekçiye ve çalışan çocukların yitip giden çocukluklarına adanmış bir yaşamın simge isimlerinden, işçilerin ve emekçilerin hocası Prof. Dr. Gürhan Fişek Hocamız için Fişek Enstitüsü Çalışan Çocuklar Bilim ve Eylem Merkezi Vakfı olarak bir armağan kitap çıkarmayı planladığımızı sizlerle daha önce paylaşmıştık.  Hocamızın 2018’in Mart ayındaki 67. yaş gününe yetiştirmeyi planladığımız bu çalışma için öğrencileri, meslektaşları ve dostları olarak sizlerin katkılarınızı bekliyoruz.

İşçi sağlığı iş güvenliği, çocuk emeği, kadın emeği, sosyal politika, toplum örgütçülüğü, çevre, sosyal hekimlik, sosyal güvenlik gibi Hocamızın çalışma alanlarından konular armağan kitabımızın temel konularını oluşturmaktadır.

Armağan kitabımızla ilgili genel kurallar ve yazım kuralları www.fisek.org.tr adresinde bulunmaktadır. Makalelerin tam metinlerinin teslim tarihi 30 Kasım 2017’dir. Gönderilen makaleler, hakem değerlendirmesine tabi tutulacaktır.

Katkılarınız için şimdiden çok teşekkür ederiz.

FİŞEK ENSTİTÜSÜ ÇALIŞAN ÇOCUKLAR  BİLİM VE EYLEM MERKEZİ VAKFI

Tags: , , , , , , ,

Arşivler