İKİ DAKİKA DÜŞÜN: Tehlikeyi Tanıyalım  Yüksek Basınçlı Hidrolik Sistemi Lastik Hortumlarının Kesilmesi 

                                                                                                                          

Durum: İşçiler iş ekipmanlarının yüksek basınçlı hidrolik sistemlerinde kullanılan lastik hortumları, bu işler için dizayn edilmiş elektrikli testereler ile bir hidrolik imalat tesisinin bodrum katında, değişik boylarda kesmektedirler. İşçilerin bu çalışmalar sırasında karşılaşabileceği tehlikeleri tanımlayabilir misiniz? 

Neler Olabilir?  

  1. Hortumların kesilmesi sırasında, yüksek düzeyde, tiz sesli, kesikli gürültü oluşmaktadır. Bu bölümde çalışan işçilerde işitme kaybına neden olabilir. 
  2. Lastik hortumun yapısında bulunan metal telin kesilmesi sırasında çıkan kıvılcımdan gözler zarar görebilir. 
  3. Hortumun kesilmesi sırasında – oluşan sıcaklıktan – çıkan dumanlar, gaz ve tozlardan ciddi akciğer hastalıkları olabilir. 
  4. Kesilen hortumun soğuması için bırakılan yerden çıkan dumanlardan akciğer hastalıkları olabilir. 
  5. Hortum rulolarının taşınması, kesme aparatına çekilmesi sırasında kas iskelet sistemi (bel vb.) rahatsızlıkları olabilir. 
  6. Hortum rulosunun düşmesi, çarpma vb. nedenlerle ayak – ayak parmağı yaralanması olabilir. 
  7. Ayakta durarak çalışmaktan dolayı kas iskelet sistemi rahatsızlıkları olabilir. 
  8. Hortum uçlarını tutması ya da çıplak tene temas etmesi durumunda yanıklar oluşabilir.

Ne yapılmalı? 

  1. Hortumun kesilmesi sırasında, kesilen hortumun bırakıldığı yerde, açığa çıkan duman, gaz ve koku, çalışanların soluk düzeyine gelme den, emip ortamdan uzaklaştıracak yerel (lokal) havalandırma sistemi yapılmalı,
  2. Çalışanlara lastik dumanlarına karşı kullanılabilecekleri onaylanmış maske verilmeli,

3.Çalışanlara kulak/ işitme koruyucusu ve iş güvenliği a y a k k a b ı s ı  v e r i l m e l i  v e kullandırılmalı, 

4.Lastik hortum rulosunun 25 kg’ı geçmesi durumunda taşıma ve kaldırma işlemlerinde -olabildiğince – mekanik kaldırma araçları kullanılmalı ya da yardımlaşılmalı, 

5.Çalışanlara, bu bölümde yapılan işlemler ve durumu örnekleyen, “ kimyasal, fiziksel ve ergonomik risk etmenleri” ile “ elle kaldırma ve taşıma “ konusunda – tutum ve davranış değişikliğine gidebilmek için, etkin iş sağlığı ve güvenliği eğitimi, gerçek uzmanlarca ya da iş yeri hekimlerince verilmeli, 

6.Periyodik sağlık muayeneleri her yıl (kulak odiyogramı, akciğer grafisi, akciğer fonksiyon testi, kan ve idrar tahlillerini de içerecek şekilde) her yıl yinelenmeli, 

7.İşyeri taban ve duvarları vakumlu süpürgelerle- her gün temizlenmeli, 

8.Dinlenebilme / mola yerleri; temiz atmosferik koşulların olduğu –rahat oturulabilecek- yerlerde olmalı, yapılan işe göre mola sayısı artırılmalıdır. 

                                   

Tags: , , , ,

Arşivler