İKİ DAKİKA DÜŞÜN Tehlikeyi Tanıyalım: Tehlikeli Maddenin Bir Kaptan Diğerine Aktarılması

 

Durum: İşçiler sızıntı yapan tankının içindeki sülfürik asidi diğer bir (IBC) tanka seviye farkından yararlanarak aktarmaktadır.

İşçilerin bu çalışmalar sırasında karşılaşabileceği tehlikeleri tanımlayabilir misiniz?

 

Neler Olabilir ?

 1. Asit depolama tankının vana veya hortum bağlantı yerinden asit püskürmesi olabilir. Asit çalışanların yüzüne, gözüne gelebilir, cildine bulaşabilir.
 2. IBC (Intermediate Bulk Container) tankın içine daldırılan hortum tankın içinden çıkarak asit çalışma zeiminine dökülebilir, çalışanların komple üzerine sıçrayabilir.
 3. Hortumun depolama tankına bağlarken, hortum ucunu IBC tankının içine daldırırken çalışanların eline- cildine asit bulaşabilir.
 4. Dökülen, saçılan asit çözeltisi –zenindeki su ile reaksiyona girerek- zararlı ve tahriş edici buharlar açığa çıkartır. Asit buharlarının solunması durumunda solunum yollarında ciddi tahrişlere neden olabilir.
 5. Çalışanların gözüne kaçabilecek (olası bir ) asit gözde, yüzde (geri dönüşümü olmayan /kimyasal yanık izi bırakabilecek), eller ve cilt üzerinde çok ciddi hasarlara / tahribatlara neden olabilir.
 6. Dökülen kimyasal madde kanalizasyon sistemine karışabilir. Sülfürik asit tahta, bez gibi organik maddeye temas etmesi durumunda yangına neden olabilir.

 

Ne yapmalı?

 1. Yapılan iş çok tehlikeli işler kapsamındandır. Deneyimli ve yetkin iş güvenliği uzmanının ve işyeri hekiminin katılımı ile yapılan işin risk değerlendirmesi yapılmalıdır.
 2. Kimyasal madde (asit, kostik vb.) depolama tankları tehlike uyarı işaretleri ile işaretlenmelidir.
 3. Kimyasal madde depolama tank ve kaplarının altında güvenlik havuzu olmalıdır.
 4. Sülfürik asit gibi tüm kimyasal maddelerin üretici veya tedarikçisinden (Türkçe) malzeme güvenlik bilgi formu (MGBF) istenmeli, bu formla belirtilen bilgiler çalışanlara aktarılmalı, ve MGBF çalışanlarca kolay ulaşılacak yerlere konmalıdır…
 5. Döküntü, sızıntı ve saçıntı için bu kimyasalların MGBF’nda belirtilen –uygun absorban /emici – malzeme ise temizlenmeli ve bertaraf edilmelidir.
 6. Çalışanların kolay göreceği, kolay ulaşacağı yer(ler)de, acil duş ve göz yüz duşu olmalı. Bu acil sistemin ne zaman ve nasıl kullanılacağı çalışanlara öğretilmelidir.
 7. Kimyasallar için güvenlik gözlüğü ve/veya yüz siperliği, kimyasalllar için koruyucu eldiven (sülfürik asit için lastik , neopran veya PVC eldiven), lastik bot, kimyasallara dayanıklı iş tulumu (elbisesi) kullanmadan asitleri bir kaptan (tanktan) diğer kaba (tanka) aktarma işlemleri kesinlikle yapılmamalıdır.
 8. Döküntü ve saçıntıların temizlenmesinde asit gazlarına karşı filtreli (B türü veya ABEK türü filtreli) yarım yüz ya da tam yüz maskesi kullanılmalıdır.
 9. Çalışanlar “Kimyasal, Fiziksel ve Ergonomik Risk Etmenleri”, “Kişisel Koruyucu Donanım Kullanımı”, ve “Etiketler ve İşaretler“ konularında iş sağlığı ve güvenliği eğitimi almış olmalıdır.

 

*  Kim. Müh., İş Sağlığı + İşletme Yönetimi Bilim Uzmanı

Çalışma Bakanlığı Eski İş Güvenliği Müfettişi (1978-1985)

İş Güvenliği Uzmanı (A Sınıfı Sertifikalı)

Fişek Enstitüsü Çalışan Çocuklar Bilim ve Eylem Merkezi Vakfı Denetim Kurulu Üyesi

Tags: , ,

Arşivler