İki Dakika Düşün: Tehlikeyi Tanıyalım : Soğuk Havada Döküm Parçasının Aşındırılması ve Kesilmesi

 

Durum: Dökümhanenin taşlama bölümünde bir işçi, çok soğuk bir kış günü, çelik döküm parçası üzerinde,  profesyonel avuç taşlama ve kesme makinesi ile kesme ve aşındırma işlemi yapmaktadır.

Taşlama işçisinin bu çalışma sırasında karşılaşabileceği tehlikeleri tanımlayabilir misiniz?

 

Neler Olabilir?

 1. Çelik döküm parçasının üzerine çıkarken, inerken veya etrafında dolaşırken açıkta içerisinde odun, taş veya kok kömürü yakılan maltıza temas ederek vücudunda yanıklar oluşabilir.
 2. İşçiler kendi olanakları ile yaptıkları maltızda yaktıkları kömürün türüne bağlı olarak karbon monoksit, kükürt dioksit gibi zehirli gaz, duman ve islerden özellikle solunum yolu ile etkilenebilirler.
 3. İşçi taşlama sırasında ortama yayılan döküm kumu, metal tozları ve dumanlarını soluyarak meslek hastalıklarına yakalanabilir.
 4. Taşlama sırasında oluşan yüksek düzeydeki gürültü nedeniyle başta işitme kaybı olmak üzere fizyolojik ve psikolojik olarak etkilenebilir.
 5. Avuç taşlama makinasının oluşturduğu titreşim ve uygun olmayan çalışma pozisyonu nedeniyle kas iskelet sistemi rahatsızlığına vb. uğrayabilir.
 6. Kesici ve aşındırıcı disk patlayarak ciddi göz, yüz, baş, el, kol ve gövde vb. yaralanmalarına neden olabilir.
 7. Kullanmış olduğu elektrikli el aleti ve uzatma kablosundan elektrik enerjisine kapılabilir. Neler Olabilir ?

 

Ne yapılmalı ?

 1. Isıtma amacıyla kullanılan araçlar, çalışanı rahatsız etmeyecek ve kaza riski oluşturmayacak şekilde yerleştirilmelidir. İşyerinde  maltız kullanılması güvenlik ve sağlık açısından tehlikelidir ve kesinlikle  kullanılmamalıdır.
 2. Isıtma işleminin çeşitli kömür veya odunla yapılmasının gerekli olabileceği durumlarda, borusu/ bacası işyeri dışına çıkacak soba kullanılmalıdır.
 3. İşçinin çalışma yüzeyine güvenli inip – çıkması için standardlara uygun basamaklı merdiven/ platform kullanılmalıdır.
 4. Elektrikli el aletinin periyodik bakım ve kontrolü (en geç üç ayda bir) yetkili ve eğitimli elektrikçi tarafından, ekipmanın el kitabında belirtildiği şekilde yapılmalıdır.
 5. İçeriği, çalışma ortamı ve şeklini gören/gözlemleyen işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı tarafından belirlenecek; “iş ekipmanlarının güvenli kullanımı”, “kişisel koruyucu donanım kullanımı”, “elektrik tehlikeleri, riskleri ve önlemleri”, “kimyasal, fiziksel ve ergonomik risk etmenleri” konularında yetkin iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimlerine iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri, yeterli sürelerde verdirilmelidir.
 6. Kulak(işitme) koruyucusu, güvenlik gözlüğü, yüz siperlikli baret, toz maskesi ve dizlik gibi kişisel koruyucu donanımlar verilmeli, temiz ortamda giyilmesi, çıkartılması ve muhafaza edilmelisi sağlanmalı ve bu durum işyeri yönetimince denetlenmelidir
 7. İşçinin, işe girişte ve periyodik olarak “yetkili ve yetkin kişilerce” akciğer grafisinin çekilmesi, solunum fonksiyonu, işitme ve mekanik maruziyet testlerinin yapılması, gibi test ve kontroller yaptırılmalıdır.

 

(Tablo ve görsellere PDF üzerinden ulaşabilirsiniz.)

Tags: , , , , , ,

Arşivler