İKİ DAKİKA DÜŞÜN Tehlikeyi Tanıyalım Çelik Konstrüksiyonun Forklift Ve Vinç Yardımı İle Montajı

                                                                     

 

Durum: Forklift çatalına takılan tahta palet üzerinde iki işçi , 4-5 m yüksekte çelik konstrüksiyonun (elektrik kaynağı ile) montajını yapmaktadır..

İşçilerin bu çalışma sırasında karşılaşabileceği tehlikeleri tanımlayabilir misiniz?

Neler Olabilir?

  1. İşçiler forklift çatalı ile yükseltilmiş çalışma platformundan düşebilir.
  2. Forklift çatalının hidroliğinin boşalması durumunda işçiler aşağıya düşebilir.
  3. Forklift devrilebilir, çatal üzerindeki işçiler düşebilir..
  4. Elektrik kaynağı yapan işçilerin göz, yüz, el-kol ve vücut yaralanmaları ve yanıkları oluşabilir..
  5. Çelik konstrüksiyonu havada tutan vincin bir ters hareketi forklifti devirebilir ya da işçileri düşürebilir.

Ne yapılmalı?

1.İş öncesi riskler değerlendirilmeli,

2.Forklift çatalı üzerine konulmuş, 1,3 m ‘den daha yükseğe kaldırılmış tahta palet üzerinde çalışıl mamalı,

3.Forkliftin durduğu zeminin sağlam olduğundan, forklift tekerlerinin biri veya birkaçının aniden çökmeyeceğinden emin olunmalı,

4.Forklit çatalı ile; özel olarak yapılmış, kaldırma kapasitesi belli ve üzerine yazılmış korkuluklu bir çalışma platformu olmadan herhangi bir kimse kaldırılmamalı,

5.Uygun çalışma platformu içinde çalışan kişi(ler) paraşüt tipi emniyet kemeri kullanmalı ve emniyet kemerini çalışma platformuna takmalı,

6.Kaynak yapan personel ve yardımcısı yüz baret, göz koruyucusu, kaynakçı gözlüğü, kaynakçı siperi, kaynakçı eldiveni ve elbisesi olmadan kaynak yapmamalı,

7.Forklift operatörü aracından ayrılmamalı, olası bir aksaklık durumunda hemen müdahale edebilmeli,

8.Yüksekte çalışan personelin sağlık raporu olmalı,

9.Yerde herhangi bir kimsenin çalışma sahasına girmemesi, aşağıya düşen kıvılcımların tehlike oluşturmaması için gözcü ve yangın söndürücü bulunmalı,

10.Forkliftin (ve vincin, sapanın – bağlantı elemanlarının) periyodik bakım ve testi yapılmış ve güvenli kullanıma uygun olmalı,

11.Personel kaynak, yüksekte çalışma, kişisel koruyucu donanımlar vb eğitim almış olmalıdır.

Tags: , , ,

Arşivler