İKİ DAKİKA DÜŞÜN Tehlikeyi Tanıyalım Anilin’in Elleçlenmesi (tank konteyner’den küçük konteynerlere-bidonlara –  dökme olarak dolum yapılması)

 

Durum: Anilin’in (sıvı) limandan getirilen TIR üzerindeki tank konteyner’den işyerinin 220 litrelik küçük konteynerlere (klasik saç bidonlara) kantar üzerinde (tartılarak) dökme olarak dolum işlemi yapılmaktadır.

İşçilerin bu çalışma sırasında karşılaşabileceği tehlikeleri tanımlayabilir misiniz?

Neler Olabilir ?

 1. Seviye kontrolü için TIR’ın üzerindeki konteynere çıkan işçi çıkarken, inerken veya konteynerin üzerinde olduğu sırada aşağıya düşebilir.
 2. Vanalar veya esnek hortumun bağlantı flanşlarından sızan ve damlayan yada hortumun bidona konması, bidondan çıkartılması sırasında anilin işçilerin cildine bulaşabilir [yerdeki işçi uygun olmayan/kimyasalı geçirebilecek tulum kullanmış!], Kan, kardiovasküler sistem, merkezi sinir sistemi, karaciğer ve böbrekleri etkiler .
 3. Sızan, damlayan anilin buharları işçilerin solunum yollarını etkileyebilir.
 4. Eğer yutulursa, solunursa veya cilt tarafından absorblanırsa (emilirse/cilte bulaşırsa) öldürücü olabilir. Ciltte, gözler ve solunum yollarında tahrişe neden olur.
 5. Anilin yanabilir.
 6. Bidonların eğilmesi, itilmesi sırasında el, ayak yaralanması veya bel incinmesi olabilir.

 

Ne yapılmalı ?

 1. Yükleyen; Konteryner’i getiren araç sürücüsü’nün anilin’in karayolu nakliyatı için kaza talimatnamesi’ni okuduğundan / bildiğinden emin olunmalıdır. Yükleyen sürücü; taşınan tehlikeli madde, maddenin Birleşmiş Milletler (UN) numarası, taşımada kullanılan resmi adı ve eğer mümkünse paketleme grubu ile ilgili olarak bilgilendirmelidir..(*)
 2. Elleçleme işinde görevli tüm çalışanlara (bağlantıyı yapan/söken, bidonları dolduran, taşıyan vb.) anilin’in geçerli malzeme güvenlik bilgi formu hakkında bilgi verilmelidir.
 3. Elleçleme yapılan sahaya görevi olmayanların girmemesi için önlem alınmalı, gözetim sağlanmalıdır.
 4. Konteyner,ın üzerine çıkmadan önce yan tarafta bulunan korkuluk kaldırılmalıdır. Ayakkabının altı temiz ve kaymaz olmalıdır.
 5. Çalışanlar, buharını solumamalı, gözlerine girmesine, cildine veya giysilerine bulaşmasına izin vermemelidir. [Bu bağlamda kimyasallara dirençli, çalışanın vücut ölçülerine uygun iş tulumu (koruyucu giysi), kimyasallara dirençli eldiven, yüz siperi veya kimyasallar için koruyucu gözlük, buharlaşması durumunda solunum yolları koruyucusu kullanılmalıdır].
 6. Isı ve alevden uzak tutulmalıdır. Statik elektrikten korunmalıdır.
 7. Elleçleme’lerden sonra çok iyi bir şekilde eller yıkanmalı, bulaşan yer, eldivenler yıkanmalıdır.
 8. Temas etmesi / bulaşması durumunda, derhal gözler veya cilt en az 15 dakika akan bol su ile yıkanmalı, bir yandan da bulaşan giysileri ve ayakkabılar çıkartılmalıdır. Giysiler tekrar kullanılmadan önce yıkanmalıdır.
 9. Eğer yutulmuşsa, derhal sağlık görevlilerinin (tıbbi personelin) tanımladığı şekilde kusturulmalıdır. [Bilinci yerinde olmayan kişilere asla ağızdan bir şey verilmez. EĞER SOLUNMUŞSA, kazalı temiz havaya çıkartılmalı. Eğer soluk alamıyorsa, suni solunum uygulanmalı. CANLANDIRMAK İÇİN AĞIZDAN AĞIZA SUNİ SOLUNUM UYGULAMA. Eğer solunumda güçlük çekiliyorsa, oksijen verilmelidir. Kazalı çalışan ılık tutulmalı ve istirahat ettirilmelidir. Bütün durumlarda derhal bir hekime başvurulmalıdır.]
 10. Bidonlar fiziksel hasarlardan korunmalı. Serin, kuru, iyi havalandırılan yerlerde, yangın tehlikesinden uzak bir yerde depolanmalı. Dışarıda veya ayrı / müstakil bir yerde depolanması tercih edilmelidir. Uyuşmadığı maddelerden ayrı tutulmalıdır.
 11. Statik kıvılcımlardan kaçınmak için transferi / taşınması sırasında kapları (bidonları) topraklanmalı ve kısa devre yapılmalıdır. Depolama sahasında asla sigara içilmez, içirtilmez. Herhangi bir şey yenmez – içilmez.
 12. Vanalar, bağlantı kelepçeleri, kapaklar açılırken veya kapatılırken kıvılcım çıkartmayan el aletleri ve teçhizatı kullanılmalıdır. Don’dan korunmalıdır.

(*) Tehlikeli Maddelerin Kara yoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelik

 

*  Kim. Müh., İş Sağlığı + İşletme Yönetimi Bilim Uzmanı

Çalışma Bakanlığı Eski İş Güvenliği Müfettişi (1978-1985)

İş Güvenliği Uzmanı (A Sınıfı Sertifikalı)

Fişek Enstitüsü Çalışan Çocuklar Bilim ve Eylem Merkezi Vakfı Denetim Kurulu Üyesi

(Tablo ve görsellere PDF üzerinden ulaşabilirsiniz.)

Tags: , , ,

Arşivler