Halk Sağlığı Önderi Prof. Dr. Nusret H. Fişek 104 Yaşında

 

Prof. Dr. Nusret  Fişek  104 yaşında. Biz onu anımsadığımız sürece nice yaş günlerini kutlayacak. O bizim halk sağlığı önderimizdi. Bazen önderler ölümlerinden yıllar sonra, gözden düşerler; değerleri gölgelenir. Ölümünden bu yana 28 yıl geçmiş olmasına karşın, Nusret hocamızın ilkelerinin, önerilerinin ve başardıklarının değeri daha iyi anlaşılıyor. Kazanımlarımızı yitirdikçe, değerlerini daha iyi anlıyoruz. Sağlık alanında karanlıkları yaşıyoruz. Aksaklıkların faturası sağlık çalışanlarına çıkarılıyor ve halkla karşı karşıya getirilmeye çalışılıyor. Doktorların, hemşirelerin kimlikleri yok edilmeye çalışılıyor; ebelerin ise adı yok.. İş kazaları “cinayet”lerden “katliam”lara dönmekte, meslek hastalıklarının adı yok. Sağlık çalışanlarına “şiddet” gittikçe çoğalıyor.

Geçen yıllarda olduğu gibi, bu yılda, Nusret H. Fişek’in ölüm ve doğum yıl dönümüne denk gelen Kasım ayı içinde, Vakfımız ile birlikte Türk Tabipleri Birliği, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Ana bilim Dalı ve Halk Sağlığı Uzmanları Derneği Derneği birlikte anma etkinlikleri düzenliyor. Tüm kuruluşlara katılımları ve katkılarından ötürü teşekkür ediyoruz.

Anma etkinliğinin açılış konuşmalarını Prof. Dr. Hakan Altıntaş, Prof. Dr. Türkan Günay, Prof. Dr. Sinan Adıyaman, Prof. Dr. Bülent Altun ve Prof. Dr. Haluk Özen yapacak. Konuşmaların ardından Prof. Dr. Nusret H. Fişek’in özgeçmişi görsellerle tanıtılacak ve “Prof. Dr. Nusret H. Fişek Halk Sağlığı Araştırma İnceleme Özendirme Ödülü” töreni yapılacak. Ayrıca düzenlenecek PANEL’in konusu da “GÜNÜMÜZDE AŞI REDDİ: KÜRESEL, ULUSAL, TOPLUMSAL YÖNLERİ” olacak. Panelin konuşmacıları; Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, Prof. Dr. Muzaffer Eskiocak ve Prof. Dr. Şafak Taner. Oturumun kolaylaştırıcılığını ise Prof. Dr. Levent Akın üstlenecek.

ANMA ETKİNLİĞİ PROGRAMI

13.30-14.00

AÇILIŞ KONUŞMALARI

  • Prof. Dr. Hakan Altıntaş

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Başkanı

  • Prof. Dr. Türkan Günay

Halk Sağlığı Uzmanları Derneği Başkanı

  • Prof. Dr. Sinan Adıyaman

Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi Başkanı

  • Prof. Dr. Bülent Altun

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı

  • Prof. Dr. Haluk Özen

Hacettepe Üniversitesi Rektörü

14.00-14.30

Öz geçmişi ve Görsellerle

Prof. Dr. Nusret H. Fişek

14.30-15.00

Prof. Dr. Nusret H.Fişek

Halk Sağlığı Araştırma İnceleme Özendirme Ödülü Töreni

(Türk Tabipleri Birliği Halk Sağlığı Kolu)

15.00-15.30 15.30-17.00

ARA

PANEL : «Günümüzde Aşı Reddi: Küresel, Ulusal, Toplumsal Yönleri»

KOLAYLAŞTIRICI:

  • Prof. Dr. Levent Akın (HÜTF Halk Sağlığı Ana bilim Dalı)
  • Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: «Küresel ve Ulusal Düzeyde Aşı Reddi» (Hacettepe Ü.T.F. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı)
  • Prof. Dr. Muzaffer Eskiocak: «Yaşadığımız Toplumda Aşı Yaptırtmama Nedenleri» (Trakya Ü.T.F. Halk Sağlığı Anabilim Dalı)
  • Prof. Dr. Şafak Taner: «Aşı Reddi, Dünya Sağlık Örgütü ve Aşı Üreticileri» (Ege Ü.T.F. Halk Sağlığı Anabilim Dalı)

17:15-18:15

KONSER :

Yer : Hacettepe Üniversitesi Kültür Merkezi M Salonu, Sıhhiye Yerleşkesi/ANKARA

Tags: , ,

Arşivler