GENÇ KIZ EVİNİN ON BİR YILI 

 

“Sürdürülebilirlik”, toplum içinde yürütülen çalışmalardaki en önemli ilke, Fişek Enstitüsü Çalışan Çocuklar Bilim ve Eylem Merkezi Vakfı, başından beri yürüttüğü toplumsal içerikli projelerde buna çok özen gösterdi. Hiçbir kurumdan katkı almadan başlattığı Genç Kız Evi çalışması da. 11 yıl boyunca yaptığı başarılı çalışmaların önde gelenlerinden oldu. 

MESLEK EDİNMELERİ HEDEFLENDİ 

“Kentli Evi Kavramsallaştırması”* çerçevesinde, Ankara-TürközüBoztepe gecekondu mahallesinde, genç kızların okula tutunmaları. Başarılarının yükseltilmesi ve bir meslek edinmeleri hedeflendi. Anneleri de gözden uzak tutulmadı; onların el emeklerinin değerlendirilGENÇ KIZ EVİNİN ONBİR YILI mesinden, kültürel etkinliklere katılmalarına kadar destek verildi. 

Genç kızların okul başarıları, belirgin bir şekilde, çalışmalara katılmayan arkadaşlarından yüksekti. Bunu sık sık okuldaki öğretmenleri de vurguladı ve onların Fişek Vakfı Genç Kız Evi’nin çalışmalarına katılmalarını özendirdiler. 

Genç Kız Evi, yalnızca genç kızlarla, onların anneleri ile kaynaşmakla kalmadı; mahallede de saygınlık uyandırdı ve bütünleşti. Onbir yıl ayakta kalışının en önemli nedeni, bu toplumsal sahiplenmedir. Genç kızlar, meslek edinme yolunda, yarışma sınavlarında çok başarılı oldular. Üçü bugün üniversitede okumaktadır. Bunlardan biri mahalleden çıkan ilk mühendis olma yolundadır; hızla meslek sahibi olma merdivenlerini tırmananların sayısı 120’dir. 

GÜÇLÜKLERLE KARŞILAŞILDI 

Ancak bu süreçte bizim dışımızda güçlüklerle de karşılaşılmıştır. İlk güçlük Başbakan’ın “üç-beş çocuk” ısrarı ile ortaya çıkmıştır. Çoğunluğu iki çocuklu olan ailelerden. Öneriye uyarak üçüncü çocuğu doğuran ailelerin başarılı kız çocukları, yenidoğan kardeşlerine bakmak zorunda kalmışlardır. Bu onların eğitimlerini aksatmış, başarı düzeylerini düşürmüştür. 

Hemen Genç Kız Evi‘ne komşu caminin ilk imamı ile kurulan olumlu ilişkiler nedense onun ölümü sonrası gelen genç imamla kurulamamıştır. Bir süre karalama ve engelleme çabaları ile karşılaşılmışsa da, mahallelinin ve genç kız ailelerinin direnci ile bu sarsıntı da aşılmıştır. 

Ancak aşılamayan ve Genç Kız Evi ‘nin sonunu getiren ise, 4+4+4 yasası olarak anılan eğitim yasası olmuştur. 

KASIM 2003’DE KAPILARINI AÇTI 

Genç Kız Evi, Kasım 2003 ayından beri ilköğretim 4-8.sınıf öğrencilerine kapılarını açmıştır. Bütün katılımcı genç kızların 4.sınıftan başlayarak, “ara soğutmasız” beş yıl genç kız evine devam etmelerine özen gösterilmiştir. Gerek derslerin temellerinin öğrenilmesi; gerekse çalışma disiplini, özgüven, dayanışma ve kültürel birikimlerin elde edilmesi için bu zorunluydu. Bu önkoşul, başarının önemli tutamaklarından biri olmuştur. Kızlar hemen okul çıkışı, Genç Kız Evi ‘ne ulaşmakta ve kahvaltı sonrası yaklaşık 1,5 saat eğitim konularına ayrılmaktaydı. 

Ama 4+4+4 yasası ile Boztepe’de ortaya çıkan tablo şöyle olmuştur. Genç Kız Evi’nin ve mahallenin hemen yakınındaki ilköğretim okulunda, yalnızca ilk dört sınıf öğrenci tutulmuştur. İkinci dört yılı okuyan öğrenciler ise, mahalleden oldukça uzak bir okula gönderilmişlerdir. Ailelerinin onları bu kadar uzağa nasıl göndereceği bir soru işaretidir; ama açık olan bir şey, Genç Kız Evi’ne hava kararmadan yetişmeleri ve destek eğitimine zaman ayırmaları olanaksızdır. 

Ne yazık ki, son 8.sınıf öğrencilerimizin de eğitim yıllarını tamamlamalarının ardından Genç Kız Evi, Mayıs 2014’te boşaltılmıştır. 

Büyük bir özveriyle bu çalışmayı, “ileri-geri mücadelesi tarihi”ne kazandıran gönüllüllerimize, genç kız ve aileleriyle, çalışmamızı sahiplenen mahalleliye teşekkür ederiz. 

Bütün genç kızlara ve erkeklere yeni eğitim yılında başarılar dileriz. Her şey gönüllerince olsun. 

 

Tags: , ,

Arşivler