DÖKÜMCÜ ANNESİ PROJESİ 

 

Gözlerinizi kapatın ve gençlik yıllarınıza dönün. Hava puslu ve biraz da serin. Anneniz kapıdan sizi uğurluyor. Tedirgin. Arkana bir şey alsaydın, üşüteceksin diye sesleniyor. 

Bütün kaygısı sizi korumak, hastalanmanızı önlemek. Ya da daha küçük yaşlarınızda şöyle seslenebilirdi : Aman karşıdan karşıdan karşıya geçerken dikkatli ol; önce sola, sonra sağa sonra tekrar sola bak. Taşıt gelmiyorsa yolu geç. 

İşte çalışanlar da bir anne özeni ile kaza-hastalıklardan korunmalı; sakınılmalı. 

Dökümcüler Odası ve Fişek Enstitüsü, 1 Ocak 2014’ten başlayarak 1-9 işçi çalıştıran küçük dökümcüler için bir “iş sağlığı güvenliği” projesi başlattılar. Sincan Organize Sanayi Bölgesi’nin sınırında yer alan Dökümcüler Sitesi’nde yer alan 40 küçük döküm işyeri, bu çalışmaya katıldılar. 

Bu kapsamda yedi iş güvenliği uzmanı işyerlerine dağıldı. Risk analizlerini,, acil eylem planlarını ve işçilerin sağlır-güvenlik eğitimlerini yaptılar. Bu işyerlerinde çözülmesi gereken sorunları saptadılar ve önceliklediler. Zaman içerisinde ve işyerlerinin güçleri ölçüsünde sorunları gidermeye çalışacaklar. 

Yine bu kapsamda beş işyeri hekimi işçilerin genel sağlık muayenelerini yaptılar. Bu muayenelere koşut olarak solunum ve işitme işlevlerini aydınlatmak üzere akciğer filmi, akciğer fonksiyon testi (spirometri) ve kulak işitme testleri (odyometri) yapıldı. Ayrıca her sabah, hastalanan döküm çalışanlarının muayenesi yapılarak reçeteleri yazıldı. 

Sincan Dökümcüler Sitesi’nin girişinde yer alan Fişek Enstitüsü Ortak Sağlık Güvenlik Birimi’de döküm çalışanlarına kucak açtı. Dört sağlık destek elemanı, gözüne çapak kaçan, küçük yanıkları, ezik ya da kesikleri olan işçilere tıbbi yardımda bulundular. 

Çalışanların, çalışma koşullarından kaynaklanan tehlikelere karşı, bu kadar titizlikle korunmakı ne kadar yaygınlaşırsa; “anne şefkati” kavramı kafalarda yer ederse. O denli yüz güldürücü sonuçlar alırız. İş felaketlerini ve iş cinayetlerini duymaz oluruz. 

Bu projeye emeği geçen Ankara Dökümcüler Odası Yönetimini, Fişek Enstitüsü çalışanlarını ve döküm işçi ve işverenlerini kutlarız. 

 

Tags: ,

Arşivler