DAS YÖNETİM

 

KURTHAN FİŞEK

Bilimsel Danışma Kurulu Üyemiz Prof. Dr. Kurthan Fişek’in, yönetim alanındaki çalışmalarından büyük bir bölümü ya dergi sayfalarında kaldı ya da baskısı tükendiği için ulaşma olanağı yok. Bunun için www.kurthanfisek.net sayfasından yararlanmak bir seçenek…

Ama Levent Demirelli ve Recep Aydın, büyük emeklerle bu yazıların bir bölümünü bir kitapta toplamayı başardılar. İngilizce yayınlanmış ve özellikle bürokrasi üzerine yazılmış makaleleri güzel Türkçemize kazandırdılar. Öncelikle onları bu çabalarından dolayı kutlarken; bu uzun soluklu çabalarında onlara yardımcı olanlara da teşekkür etmek istiyoruz.

Kitabın başında yer alan “Das” sözcüğünün kaynağı kitabın kimliğini açıklamak anlamında da önemli. Prof. Dr.Kurthan Fişek’in yaşarken sık yaptığı benzetmelerden biri Karl Marx’ın “Das Kapital” kitabını anımsatmak amacıyla “Das” sözcüğünü kendi çalışmalarının önüne katmasıdır. Çünkü o, yönetim biliminde marksist yaklaşımın nasıl olması gerektiğini ortaya koymaya çalışmıştır. Bilimsel yaşantısını bu çerçeveye oturtan Fişek, oldukça zengin bir yazı koleksiyonu da ortaya koymuştur. “Das Yönetim” kitabı okuyanlara bu çalışmaların derinliğini görme ve “yönetim bilimindeki” egemen anlayışın yetersizliklerini algılama olanağını da verecektir.

Derleme bu haliyle 1970’li yılların politik tartışmalarında işgal edilen bir yeri tanıtmakta ve yeniden hatırlatmakta. Bir yandan da Kamu Yönetimi disiplininin yöntem sorununa bir yanıt niteliği taşıyan bir pozisyon geliştirmekte belki de ilk adım. Buiki özelliğin bir arada bulunuşu, Prof. Dr. Kurthan Fişek’in bu iki özelliği harmanlamasından kaynaklanmakta. Bugünden bakılınca yer yer eskimiş ya da vulgar olarak nitelenebilecek olan bu tartışmaların etkilerini, bu eskimişliğine karşın, bugüne kadar izlemek olası hem siyasal tarih ve siyaset bilimi hem de kamu yönetimi / yönetim bilimleri için.  Kitabın temel amacı da hem Prof. Dr. Kurthan Fişek’in bu akademik kaygısını ve konumunu tekrar su yüzüne çıkarmak, onu bilenlere hatırlatmak, bilmeyenlere tanıtmak; hem de kamu yönetimi alanında, ana akım dışında kuramsal konumların da var olduğunu göstermek.

Kitabın iskeleti şöyle :

 • Kapitalizmden Sosyalizme Devlet ve Bürokrasi
 • Bürokrasi Üzerine
 • İngiltere ve Amerika Birleşik Devletleri’nde Bürokrasinin Doğuşu
 • Sosyalist Devlet
 • Sosyalist Devlet ve Sosyal Demokrat Eleştiri
 • Paris Komünü’nün 100.Yılı Üzerine
 • Lenin ve Bürokrasi
 • Yönetimde Özendirme ve Liberman Tartışması
 • Türkiye’de Kapitalizm ve Emperyalizm
 • Asya Feodalitesi ve Emperyalizm (Anadolu Toplumlarının Evrimi Üzerine Düşünceler)
 • Osmanlı Borçları Üzerine Düşünceler
 • Anayasal Dönüm Noktaları ve Türkiye’de İşçi Hareketleri
 • Devlete Karşı Grevlerin Kritik Tahlili
 • Alpagut Linyit İşletmesi İşgalinin Birinci Yıldönümünde
 • Türkiye Kamu Yönetimi
 • Yönetimin Yeniden Düzenlenmesinde Yönteme İlişkin Bazı Sorunlar
 • Türkiye’de Merkezi ve Mülki Devlet Yönetimin Bonapartist Kökenleri ve Başarısızlıkları : Bir Yönetsel Transfer Örneği
 • Türkiye’nin İdari Yapısı Üzerine Bir Söyleşi
 • Vesayet Denetimi
 • Sporun Anatomisi
 • Türkiye’de Spor Yönetimi: Tarih, Yapı ve Sorunlar
 • Çok Uluslu Şirketler ve Yönetsel Örgütlenme

 

Tags: , , , ,

Arşivler