ÇALIŞMA ORTAMI DERGİSİ 28 YAŞINDA

 

İlk sayısını Mart 1992’de sizlerle buluşturan Çalışma Ortamı Dergisi, 27 yılı geride bıraktı. Dergimizin ilk sayısında işçi sağlığı iş güvenliğinin ülkemizde üzerinde az konuşulan, az düşünülen ve uygulamada az ağırlık verilen bir konu olduğunu saptamış; bu durumdan en çok çalışanların zararlı çıktığını vurgulamıştık. Hareket noktamız da burasıydı. Çalışma Ortamı, işçi sağlığı alanında yılların birikimi ile iç içe geçmiş, düğümlenmiş sorunların çözümsüz olmadığının bilinciyle, ortak çözüm arayışlarına ve ortak eyleme olanak sağlayacak bir iletişim ortamı olarak yaşama geçirilmişti.  Herkesin katkısına açık  bu ortam, çözüm arayışının bir parçası olarak 27 yıldır kesintisiz bir şekilde yayım hayatını sürdürdü, sürdürmeye de devam edecek.  Ancak dün olduğu gibi bugün de birlikte düşünmeye, birlikte üretmeye ve eylemeye ihtiyacımız var. O yüzden, Mart 1992’deki ilk sayımızdaki çağrımızı bir kez daha yinelemek istiyoruz:

“Sorunlar, yılların birikimi ile daha da içiçe girmekte ve düğümlenmektedir. Bir türlü çözüme yönelik adımların atılmamış olması, bizleri karamsarlığa ve sanki “çözümsüz” bir olgu ile karşı karşıyaymışız izlenimine itmektedir. Bu kısır ortamı aşabilmenin ilk adımı, bu alanda çalışanların (işyeri işçi temsilcileri, işyeri hekimleri, iş güvenliği uzmanları, idari işler görevlileri, işyeri hemşire -sağlık memurları, sağlıkçı işçiler, işverenler), kamu denetim elemanlarının ve ilgi duyanların, sorunların üzerine hep birlikte eğilmeleridir. Herkesin katkısıyla bir “haberleşme”, “bilgi-deneyim alışverişi” ve “iletişim ortamı” yaratılmalıdır. “ÇALIŞMA ORTAMI” dergisinin amacı, doğruları hep birlikte bulup, doğruların yaşama geçmesini de hep birlikte sağlayabilmemiz için bir ortam oluşturmaktır. Böylesi bir ortamı yaratabilmek için sizin katkılarınıza gereksinmemiz var. Size ulaşmasını istediğiniz derginin biçiminden içeriğine dek önerilerinizi bize iletin. Çalışmalarınızı, kısa yazı ve haberlerinizi gönderin.”

(Tablo ve görsellere PDF üzerinden ulaşabilirsiniz.)

Tags:

Arşivler