Bir Yazı Yarışması Duyurusu: “Toplumsal Sorumluluğumuz” Yazı Yarışması

                                                              

Vakfımız, eşitsiz konumdaki gruplara yönelik çalışmalarının yanında sosyal politika alanına da emek vermektedir. Bireylerin toplumsal sorumluluklarını yerine getirmeleri gerektiğini düşünmekte ve bu konudaki farkındalığı arttırmayı amaçlamaktadır.

Daha önce, çalışan çocuklara yönelik 8 yıl üstüste fotoğraf ve iki yıl karikatür yarışmaları düzenlediğimiz gibi; düşünce ortamları oluşturarak toplum duyarlılığını ve katılımcılığı arttırmaya çalıştık. Bütün bunları da kitap olarak ya da Çalışma Ortamı dergilerimizde ve internet sayfalarımızda yayınladık.

Bu kez, “Toplumsal Sorumluluğumuz” başlığı altında, her yıl toplumsal konuları irdeleyen yazı yarışmaları düzenleyeceğiz. Böylece bir başka dalda yazın ve düşün alanındaki eserleri kitlelerle paylaşmayı amaçlıyoruz. Şimdiden tüm katılımcılara başarılar diliyoruz. Bizlere yazılarınızla ve bu yarışmayı çevrenize duyurarak katkıda bulunacağına inanıyoruz.

Konu :

Toplumsal sorumluluk kavramının irdelemesi; yalnız başkalarında değil, kendi özelinde de bu konudaki eylemliliğinin sorgulanması ve çözüm önerilerinin sunulması.

Gerekçe :

Bir kişi başını kaldırıp, kendi dışındakileri görebiliyorsa, onun da “görünür” olduğuna inanıyoruz. Başkasına “değer” veren insanın “değer”li olacağını görüyoruz. Onun için topluma karşı sorumluluklarımızı yerine getirmemiz, aynı zamanda toplumun da bize karşı sorumluluklarını yerine getirmesini sağlar. Başka bir deyişle, her şey bir etki-tepki, nimet-külfet ve etme bulma dünyasıdır. Bu gerçeğin bir kez daha anımsanması gerektiği inancındayız.

2011 yılı içerisinde sonuçlanacak olan yazı yarışmamızda, durum-sorun-çözüm sistematiği içinde sizlerden kendinizi ve bireylerin toplumsal sorumluluğunu sorgulayan yazılar bekliyoruz.

Ön koşullar :

l Tek yazarlı olmalıdır.

l Oili arı olmalı ve özenli kullanılmalıdır

l Yazı Times New Roman ile çift aralık olarak yazılmalı ve sekiz sayfadan kısa on altı sayfadan uzun olmamalıdır.

l Yarışmaya yazı gönderenler, ödül alan ve ön elemeyi geçen çalışmalarının, hakemli bir dergi olan Çalışma Ortamı dergisinde, Vakfın internet sitelerinde ya da kitap olarak yayınlanması hakkını da Vakfa devretmiş olmaktadırlar.

l Gönderilen yapıtlar iade edilmez.

Süre :

Yazıların en son gönderilebileceği tarih 31.12.2011’dir. Sonuçlar en geç 1 Mart 2012 tarihinde açıklanacaktır.

Seçici Kurul :

l Prof.Dr.Alpaslan Işıklı (Tüm Öğretim Elemanları Derneği Bşk)

l Oya Fişek (Fişek Enstitüsü Çalışan Çocuklar Vakfı Bşk.)

l Dr. Alper Akçam (Yeni Kuşak Köy Enstitüleri Dern.Ank.Şb.Bşk) l Ahmet Abakay (Çağdaş Gazeteciler Derneği Başkanı)

l Dr.Bülent İlik (Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Çankaya Şube Bşk.)

Yazılar değerlendirilirken şu ölçütler dikkate alınacaktır :

l Özgünlük düzeyi

l Düşünce derinliği ve değeri l Yazım ve sunum niteliği

l Dilin kullanımı

l Tartışma ve yorumlama düzeyi

l Toplumu ileri taşıma amacı, aydınlanmayı temsil niteliği.

Ödül :

l Birincili : 1 000 TL

l İkincilik : 600 TL

l Üçüncülük : 300 TL

 

Tags: ,

Arşivler