2014 İş Cinayetleri ALMANAĞI 

Umut Yayınları, 2014 yılında meydana gelen ölümlü iş kazaları ile çok değerli bir derleme yayınladı. Daha önceki yıllarda da yapılan bu çalışma, insanı yalnızca bir rakkam olarak gören anlayışa güçlü bir karşı çıkış. 

Kitabın bölümleri şöyle : 

  • Adalet Arayana Destek Grubu’ndan 
  • Adalet Arayan İşçiAileleri’nden 
  • 2014 İş Cinayetleri Raporu 
  • İş Kazası Durumunda NeYapılmalıdır ? 
  • Meslek Hastalığı Nedir? 
  • Adalet Arayan Ailelerin Mücadelesinden Kesitler 
  • Vicdan ve Adalet Nöbeti 
  • Meslek Hastalıkları Röportajları 
  • Çocuk İşçiliği 
  • Çizgilerin Diliyle İş Cinayetleri.

Adalet Arayana Destek Grubu diyor ki: 

“Maalesef bu yıl da elinizde yeni bir İş Cinayetleri Almanağı tutuyorsunuz. Türkiye’de hiç iş cinayeti olmasa, biz de Almanak hazırlamasak diyoruz, fakat temennimiz gerçekleşmiyor. Biliyoruz ki, yasalar uygulansa, gerekli tedbirler alınsa ve bütün sorumlular adil yargılanıp cezalandırılsa, iş cinayetleri durdurulabilir. (…) Bir konunun en iyi onun özneleri tarafından anlatılabileceğine olan inancımızla, ekmek paralarını kazanırken, alınmayan tedbirler nedeniyle meslek hastalığına yakalanıp kaderisen terk edilmiş işçilere, işçi sağlığı ve iş güvenliği için direnenlere ve teşhis koyma görevlerini yerine getirdikleri için işten çıkartılan veya disiplin cezası alan hekimlere kulak verdik. (…) Çalışmanın, insanın yaşam hakkını ihlal eden bir faaliyet olmaktan çıkmasına dair umudumuzu koruyarak, bilinsin-paylaşılsın-anlaşılsın, insanlık ülküsü güçlensin diye…” 

Adalet Arayan İşçi Aileleri diyor ki:   

“Bizler, iş cinayetlerinde sevdiklerimizi, canlarımızı kaybettik. Acımız taze, öfkemiz tarifsiz. İşverenlerin daha çok kazanma hırsı ve işçi hayatını kıymetsiz görmeleri, kamusal denetim sorumluluğu olanların ihmalleri yüzünden emeğini kazanırken hayatını kaybeden yakınlarımızı geri getiremeyeceğimizin elbette bilincindeyiz. 

Mücadelemiz adalet için. Sorumlular yargılanıp ceza alsa, adalet tecelli etmiş olur mu? Olmaz. Gidenler geri gelir mi? Gelmez. Lakin, kaybettiklerimize saygımızın, ekmeği için çalışmaya devam eden işçi kardeşlerimize karşı duyduğumuz sorumluluk hissimizin gereğidir adalet mücadelemiz. Bu yüzden her ayın ilk pazar günü Vicdan ve Adalet Nöbeti tutarak, hir iş cinayeti davasını sahiplenerek, kendimizin sayarak duruşmaları birlikte takip ediyor, suskunlaşmış vicdanları harekete geçirmek ve adalet için mücadele ediyoruz. 

Başka canlar yanmasın, başka iş cinayetleri olması ve kaybettiklerimiz unutulmasın diye… ” 

Kitap için söylenenler: “Anlatılan Senin Hikayen” 

“Bu almanağı hepimiz masamızın üstünde bulundurmalıyız. Çünkü ülkemizde insana, emeğe, emekçiye verilen değeri her gün bize hatırlatacaktır. Unuttuğumuzda da utandıracaktır.” (Doğan Hızlan-Hürriyet) 

“Soma’daki maden faciası nede – niyle işçi ölümleri günlerdir gündem – de. Oysa Soma ne ilkti ne de son olacağa benziyor. Adalet Arayanlara Destek Grubu’nun çıkardığı İş Cina – yetleri Almanağı bu acı gerçeği orta – ya koyuyor.” (Aydil Durgun – Milliyet) 

“Almanak’ta çalışma sırasın – da hayatlarını kaybedenlerin öykü – leri, aileler tarafından İstanbul Galatasaray Meydanı’nda tutulan vicdan nöbetlerinin de özetleri yer alı – yor. Ayrıca çalışma sırasında ölüm ve yaralanma halinde yapılması gere – kenleri içeren bir liste de sunuluyor.” (Enis Tayman, Radikal) 

“Almanakta ve tüm raporlarda en az ifadesi kullanılıyor; çünkü bu bil – giler basına yansıyan verilerden der – leniyor. Ve biliyoruz ki, gözümüzün önünde gerçekleşen, cinayet olduğu en sabit iş cinayetleri bile basında haber olarak oldukça zor yer buluyor. Basına yansımayanları ise bilme – miz ve duyurmamız şu ortamda ve sistemde şimdilik olası değil. Ancak zihniyetin ve işçileri iş cinayetine mahkum eden sistemin değişmesi için bu tür yayınların ve raporların ve mücadelenin sürmesi ve vicdan sahi – bi herkesin destek vermesi kaçınıl – maz.” (Hulusi Kalafat, Radikal Kitap) 

Tags: , , ,

Arşivler