yıldırım koç

Mart 1993

 • Hedef : Herkese Sağlık (Doç. Dr. A. Gürhan Fişek)
 • Avrupa’dan İleri İmalat Teknolojisinde İnsan gücü Yönetimi
 • Çalışan Kadın Sorguluyor
 • İngiliz İşverenler Kadın İşgücünü Arttırma Programını Destekliyor
 • Kostarika’da Kadınların Mesleki Eğitimde Yeni Bir Hareket
 • Yayın da Eşitlik
 • Eski Sorulara Yeni Söylem
 • İş Bir Eğlencedir
 • Büyüteç: Sağlık ve Sağlık Bakanlığı’nın Son Girişimleri
 • Okur Bildirgesi
 • Sağlıkta Pazar Ekonomisine Hayır
 • Yeni Sağlık Yasaları Neler Vaadediyor?
 • Elimizdeki Her İyi ve Güzel Olan Şeyi Kaybetmek Zorunda mıyız?
 • Bir ‘Mega Proje’
 • Sağlık Reformu Yasa Çalışmalarındaki Yanlış
 • Sağlığa Sabotaj mı?
 • Sosyo- Sağlıkta Çağdaşlık mı, Çağdaşlık mı?
 • Sağlıkta Reform (!) ve Sakıncaları
 • Çeşitli Ülkelerden Örnekler:
 • Beyaz Rusya
 • Çin
 • Güney Afrika
 • Kanada
 • Okurların Kaleminden:
 • Sevgili Çalışma Ortamı (Dr. Gazanfer Aksakoğlu)
 • 3. Okur Seminerinin Ardından (Dr. Bülent Kılıç)
 • Türkiye’de Kaçak İşçiler (Yıldırım Koç)
 • Bizden Size

Dergiyi pdf formatında okumak için tıklayın

Temmuz 1992

 • ILO Türkiye Temsilcisi Rüçhan Işık
 • Latin Amerika’da Kadın İşçiler
 • Toplumsal Bildirge’nin Avrupa Topluluğundaki Etkileri (M. Lynn)
 • Büyüteç: Büyük Endüstriyel Tehlikeler
 • Büyük Tehlike Sorununa Genel Bakış
 • Büyük Tehlike Odaklarının Tanımlanması
 • ILO Sözleşme ve Tavsiye Kararı İçin Taslak
 • Görüşler
 • Hedef: Onde Gelen Endüstriyel Tehlikeler İçin Eylem Planı (Doç. Dr. A. Gürhan Fişek )
 • Stres’le Uzaklaşmak
 • İlkyardım- Vardiyalı İşçiler İçin Zor Bir Günün Gecesi
 • Çeşitli Ülkelerden Örnekler:
 • Finlandiya
 • Polonya
 • Belçika
 • Malezya
 • Okurların Kaleminden:
 • Alternatif İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Pankartları (Yıldırım Koç)
 • Sağlık Çalışanları Sağlıklarına Sahip Çıkıyor (Dr. Ahmet Şentürk)
 • Avrupa’da Yarım Zaman Çalışma Yaygınlaşıyor (Prof. Dr. Gazanfer Aksakoğlu)

Dergiyi pdf formatında okumak için tıklayın

Arşivler