ömür çınar elçi

Eylül-Ekim 1994

 • Toplum Örgütlerinden:
 • Barışın Özü: Hakça Üretim ve Hakça Paylaşım (NÜSED)
 • Dr. Marla Sotiropoulou Ankara’da (Dr. Derman Boztok)
 • Hedef: Barış ve Toplumsal Gelişme Ocağı (Doç. Dr. A. Gürhan Fişek)
 • Psiko- Çocuk Çalıştıran Küçük İşyerlerinde Çalışma Ortamı (Kim. Müh. Mustafa Taşyürek)
 • Büyüteç:
 • Adli Tıp Uygulaması ve İşyeri Hekimliği (Dr. Yasemin Günay)
 • Çeşitli Ülkelerden:
 • Pakistan
 • Almanya
 • Brezilya
 • İletişim Sağlık (Kelth E. Kentopp, F. Zanger )
 • Okur Kaleminden:
 • İstanbul Toplantısı (Dr. Sema Akalın)
 • Sağlık ve Medya (Dr. Şükrü Güner)
 • İzmir’de Bir Sağlık Programı: “Aktif Sağlık”(Dr. Ömür Çınar Elçi)
 • Formaldehit: Bir Kanserojen mi? (Mustafa Taşyürek)
 • Toplum Hekimliği Eylemleri
 • Toplum Hekimliği Eylem Grubu
 • Toplum Hekimliğini Tanıtma Çalışmaları Bürosu
 • Çarpıtılan Konu: Uluslararası Nüfus ve Kalkınma Konferansı (Dr. Mümtaz Peker)

Dergiyi pdf formatında okumak için tıklayın

Mart-Nisan 1994

 • Avrupa’dan
 • İşyerinde Sağlık ve Güvenlik Hakkındaki AET Yasaları (W.J Hunter)
 • Sağlık ve Güvenlikte Öncelikli 4 Konu
 • Avrupa’da Emeklilerin Durumu
 • Artan Baskıdan Kurtulmak İçin Stres Barometresi (A. Vaananen)
 • Teknoloji Transferinin Gizli Maliyeti (Fred Pearce)
 • Hedef: Toplum Örgütleri ve Sağlık (Doç. Dr. A. Gürhan Fişek)
 • Büyüteç: Sağlıkta Toplum Katılımı
 • Katılımın Neresindeyiz? (Feryat Kaygusuz)
 • Güzel Bir “Katılım” Örneği, 8. Okur Semineri: Sağlıkta Toplum Katılımı (Dr. Ömür Çınar Elçi)
 • “Katılım” Olgusunun Tarihsel Gelişimi (Dr. Bülent Kılıç)
 • Günümüzde Sağlık Hizmetlerine Toplum Katılımı (Dr. Uğur Gönül)
 • Sağlık Hizmetlerinde Üretenlerin Katılımı (Dr. Bülent Ilgaz)
 • Sağlık İçin Katılım (Dr. Derman Boztok)
 • Okur Kaleminden ? ISO 9000 Geliyor (Ruhi Öktem)
 • Çocuklar Çiçektir ? Çalışmanın Çocuğa Etkisini Nasıl İnceleyelim? (A. Fyte)
 • Bizden Size
 • Kendi Düşen Ağlamaz (Prof. Dr. Mümtaz Soysal)
 • Kadın İşçi Sorguluyor ? Türkiye’nin İlk Kadın Sendikacısı

Dergiyi pdf formatında okumak için tıklayın

Arşivler